Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Nya bostäder på Torsvik

  Planerna på två nya bostadshus är nu ett steg närmare verklighet sedan samhällsnämnden har godkänt förslaget till ny detaljplan.
 • Klart för bygge vid Kristinagatan

  Härnösandshus får bygga ett flerfamiljshus vid Kristinagatan, där det idag är parkmark. Detta efter att samhällsnämnden antagit en ny detaljplan för området.
 • Nya grävbestämmelser

  Samhällsnämnden har antagit nya grävbestämmelser för den som gräver i kommunens mark. De tidigare bestämmelserna var från 1998 och behövde moderniseras och uppdateras.
 • Sanktion för otillåtna byggbodar

  HSB får betala sanktionsavgift för att ha uppfört tillfälliga byggbodar utan bygglov i anslutning till sitt nybygge på Prästgränd. Det har samhällsnämnden beslutat.