Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Sjöfartsprogrammet blir sökbart

  Sjöfartsprogrammet på Härnösands gymnasium kan komma att starta igen hösten 2020. Skolnämnden har beslutat att göra programmet sökbart och blir det tillräckligt många sökande så startas programmet.
 • Söker bidrag för Gerestabäcken

  Samhällsnämnden har beslutat att ansöka om statliga bidrag för att klimatsäkra och öka den biologiska mångfalden i Gerestabäcken. Oavsett om det statliga bidraget beviljas satsar samhällsnämnden 800 000 kronor på projektet under nästa år.
 • Nytt gestaltningsprogram för Härnösand

  Samhällsnämnden säger ja till det nya gestaltningsprogram som har tagits fram. Gestaltningsprogrammet är en samling riktlinjer för hur det offentliga rummet i staden kan utformas.
 • Förslag för nya Nybrogatan

  Nu finns ett grovt förslag för hur Nybrogatan kan byggas om. En enig samhällsnämnd har sagt ja till att arbeta vidare utifrån förslaget. Den stora förändringen är att cykeltrafiken på Härnön flyttas från Nybrogatan till två stråk vid sidan om samt flera tvärgående stråk som korsar Nybrogatan.