Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Nu tar kommunen över SFI-undervisningen

  Från måndag 25 november tar Arbetslivsnämnden över SFI och samhällsorienteringen SO från Humanus Syd. Verksamheterna kommer att hålla till i Johannesbergshuset, som Härnösands kommun redan hyr för pågående verksamhet. Vid arbetslivsnämndens senaste möte var övertagandet uppe för information.
 • Kommunstyrelsen godkänner Härnösandshus försäljning av Ugglan

  Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för Härnösandshus ska försäljning av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 • Snart kan det bli nya bostäder på Torsvik

  Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna en ny detaljplan för Torsvik. Beslutet gör det möjligt att bygga nya bostäder i området. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik.
 • Trygghetsboende viktig fråga för kommun med åldrande befolkning

  Befolkningsstatistiken för Härnösand visar att andelen äldre är förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att vänta under de kommande decennierna. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara cirka 6900 personer, vilket är ungefär 400 fler än 2017. Idag antog kommunstyrelsen en reviderad policy för kommunalt stöd till de som vill bygga eller anordna trygghetsboenden. 
 • Skola och arbetsliv arbetar tillsammans för bättre matchning

  En bra kompetensförsörjning och sänkt arbetslöshet. Det är målet för Handelskammaren Mittsveriges projekt Framtidsvalet 2.0. Projektet ska underlätta för barn och ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete eller högre studier. Samverkan mellan skola och arbetsliv i alla deltagande kommuner ska också stärkas. Idag tog kommunstyrelsen i Härnösand beslut om att gå in som medfinansiär i projektet.
 • Utbildning och kompetensförsörjning viktigt för Härnösands utveckling

  Utbildning är en viktig del för kommunens utveckling. Idag antog kommunstyrelsen en handlingsplan som ska stärka Härnösands utveckling och Härnösand som utbildningsstad. 
 • Härnösands kommun satsar centrumutveckling tillsammans med HÄR

  Härnösands kommun fortsätter satsningen på centrumutveckling. Kommunstyrelsen beslutade idag att de satsar 750 000 kronor per år på samarbetet med handelsföreningen HÄR och fastighetsägarna i centrum. Satsningen sker under de tre kommande åren (2020-2022).