Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Färdtjänst på nätterna även i fortsättningen

  De Härnösandsbor som har rätt till färdtjänst kommer att kunna åka på nätterna även i fortsättningen. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Höjd taxa för avfall, vatten och avlopp

  Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) vill höja avfallstaxan med 2,5 procent och vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) med 1,7 procent. Höjningarna måste godkännas av bolagets ägare, Härnösands kommun. Den 3 december beslutade kommunstyrelsen att godkänna höjningarna. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige.
 • Härnösands kommun stöttar satsning på ny båthamn

  Kommunstyrelsen i Härnösand sa idag ja till att stötta satsningen på en ny båthamn i Mörtsal vid Högakustenbrons södra fäste. Kommunen satsar 250 000 kronor i kontanta medel och bidrar dessutom med två bryggor värderade till 100 000 kronor.
 • Västernorrlands museum får ökat verksamhetsbidrag

  Västernorrlands Museum får 7 810 195 kronor i verksamhetsbidrag för 2020, vilket innebär en uppräkning av bidraget med två procent. Västernorrlands Museum hade i sin ansökan önskat en uppräkning med fyra procent.