Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Bussar på kvällstid ska utredas

  Samhällsförvaltningen ska utreda möjligheten till kollektivtrafik inom tätorten även på kvällar. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt senaste möte.
 • Det är viktigt att tänka efter före

  Vid sitt senaste sammanträde tog kommunstyrelsen i Härnösand beslut om en ny krisledningsplan för kommunen och ett program för krisberedskap och civilt försvar.
 • Kommunfastigheter vill köpa Hushållningssällskapets hus

  Härnösands kommunfastigheter vill köpa fastigheten som ligger på Trädgårdsgatan 7, för de flesta känd som Hushållningssällskapets hus. Det slutgiltiga beslutet om köpet måste fattas av kommunfullmäktige, men idag ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget.
 • Fotbollsföreningar får integrationsbidrag

  Fotbollsföreningarna Härnösands FF, IF Älgarna och Älandsbro AIK får 125 000 kronor från Härnösands kommun till integrationsprojektet Integration via fotbollsaktiviteter. Andra medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet, Västernorrlands idrottsförbund och Länsförsäkringar Västernorrland.
 • Härnösands kommun välkomnar nya statliga jobb

  Härnösands kommun är helt och hållet positiv till förslaget om ökad statlig närvaro i Härnösand. I det remissyttrande som kommunstyrelsen har antagit beskrivs betänkandet som ”väl genomarbetat” och att ”föreslagen modell med kontorsgemenskap med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som värdmyndighet är välmotiverad”.