Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Nollvision mot våld i nära relationer

  Härnösands kommun kan bli först i landet att införa en nollvision mot våld i nära relationer. Det föreslår kommunstyrelsen.
 • Fråga om fastighetsköp tillbaka till kommunfullmäktige

  Frågan om Härnösands Kommunfastigheters köp av en fastighet på Trädgårdsgatan blir åter en fråga för kommunfullmäktige. En oenig kommunstyrelse anser att de frågor som ställdes vid förra kommunfullmäktige nu är besvarade.
 • Boende för äldre i Brunne ska utredas

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att ge Härnösandshus i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett boende i Brunne, särskilt anpassat för äldre. Det handlar inte om ett äldreboende utan vanliga lägenheter anpassade för äldre människors behov.
 • Samverkan med näringslivet förlängs

  Samverkan mellan Härnösands kommun och Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening (HNEF) fortsätter under 2020. Kommunstyrelsen godkände vid sitt senaste möte ett nytt samverkansavtal.
 • Nytt sätt att ta fram budget

  Härnösands kommun arbetar på ett nytt sätt med budgeten för 2021. Framför allt handlar det om att ha ett helhetsperspektiv genom hela processen och kommunens ledningsgrupp har tillsammans tagit fram den första preliminära budgeten, som en enig kommunstyrelse har godkänt.