Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Kvällsbuss kan komma nästa år

    Nästa år kan det bli kvällsbussar i stadstrafiken. Samhällsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny linje som går runt hela stan och på vägen passerar fritidsanläggningar och andra populära resmål.
  • Utredning om ny vattenförsörjning i Vårdkasbacken

    För att tillverka konstsnö i Vårdkasbacken används idag kommunalt dricksvatten. Samhällsnämnden vill nu utreda alternativa lösningar för vattenförsörjningen.
  • Gådeån kan bli naturreservat

    Samhällsnämnden vill utreda om Gådeån kan bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag till utformning, budget och tidsplan senare under året.