Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Planprogram för Skeppsbron

  Ett planprogram ska upprättas för Skeppsbron. Det har kommunstyrelsen beslutat. Planområdet sträcker sig längs kajen från Silviabron mellan Torget och Mellanholmen till Sälstens badplats. Planprogrammet ska översiktligt utreda vilka förutsättningar och möjligheter som finns i området.
 • Härnösand positiva till Trafikverkets förslag om nya Ostkustbanan

  Härnösands kommun är positiva i sitt remissvar som gäller Trafikverkets förslag för hur arbetet med en ny järnväg mellan Gävle och Västeraspby i Kramfors ska genomföras.
 • Pengar till hållbar livsmedelsindustri och maritimt testområde

  Kommunstyrelsen har beviljat medel till ett projekt om hållbar livsmedelsindustri och en förstudie om ett maritimt testområde.
  − Det här är två områden som är strategiskt viktiga för kommunens framtid, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.
 • Västernorrlands museum vill utveckla friluftsmuseet Murberget

  Västernorrlands museum vill utveckla friluftsmuseet Murberget. Det ska vara en attraktiv plats för kreativa näringar och besöksnäringen som också har en koppling till näringslivet. För att kunna genomföra satsningen söker museet pengar hos Tillväxtverket, Region Västernorrland och Härnösands kommun.
 • Ja till utbyggd biogasanläggning

  Kommunstyrelsen har godkänt HEMAB:s investering i en utbyggd biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Kommunstyrelsen har också beviljat kommunal borgen för en del av investeringen.
 • Nytt tak till Ramviks Folkets Hus

  Ramviks Folkets Hus behöver ett nytt tak. De har sökt pengar från Boverket och beviljats ett stöd på 225 000 kronor. Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade idag att finansiera den resterande delen av det nya taket med 135 000 kronor.