Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Föreningar slipper betala hyra

  Alla ideella föreningar som hyr ytor eller lokaler av kommunen slipper betala hyra under perioden 1 september 2020 - 31 mars 2021. Ideella föreningar som hyr av en privat hyresvärd kan söka om hyresbidrag för samma period. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Fritidsgården Kåken flyttar

  Nästa sommar föreslås fritidsgården Kåken flytta till Kronholmen. Där skulle verksamheten få mer ändamålsenliga lokaler och ett mer centralt läge. Samhällsnämnden har godkänt förslaget till hyresavtal.
 • Hernö Gin får markanvisning för att bygga hotell

  En enig kommunstyrelsen i Härnösand har idag tagit beslut om att ge det nybildade bolaget Hotell Hernö Gin AB en markanvisning som gör det möjligt att bygga ett hotell på Kanaludden i Härnösand.
 • Presentkort till personalen gav skjuts åt handeln

  Kommunstyrelsens beslut att ge de kommunanställda ett HÄR presentkort före sommaren gav resultat. Under kvartal 2 och 3 löstes det in presentkort för nästan 1,5 miljoner kronor jämfört med knappt 600 000 kronor året innan.
 • Fortsatt satsning på sjöfartsutbildningar i Härnösand

  Det finns bra förutsättningar för att driva sjöfartsutbildningar i Härnösand. Det visar den utredning som kommunstyrelsen har beställt. Redan har sjöfartsutbildningen på gymnasiet återstartats och i samverkan med Marina Läroverket finns en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning i Härnösand.
 • Tillfälligt stopp för mer vindkraft

  Kommunstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt stopp, ett så kallat moratorium, för mer vindkraft i Härnösands kommun. Beslutet gäller tills en ny översiktsplan har antagits.