Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Datumparkering slopas på prov i sommar

  Den här sommaren blir det ingen datumparkering i Härnösand. Samhällsnämnden har beslutat att prova att slopa datumparkeringen och sedan utvärdera till hösten.
 • Kronholmskajen kan få bana för äventyrsgolf

  Det kan bli en bana för äventyrsgolf på Kronholmen. Kommunstyrelsen har beslutat att arrendera ut mark till företaget Härnösands Golf & Glass AB som vill bygga och driva en bana på Kronholmskajen.
 • Klimatanpassning – en viktig förebyggande åtgärd

  Klimatförändringar påverkar vårt samhälle redan idag och kan i framtiden få ännu större effekter. Kommunstyrelsen i Härnösand har tillstyrkt en klimatanpassningsplan.
 • Socialtjänsten utökar med 30 årsarbetare

  I december 2020 beslutade socialnämnden att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen med totalt 30 årsarbetare. Det har nu kommunstyrelsen godkänt.
 • Planer för mark i Saltvik

  Härnösands Kommunfastigheter, ett dotterbolag till Härnösandshus, har fått en så kallad markanvisning för ett område i Saltvik. Kommunfastigheter får därmed möjlighet att undersöka förutsättningarna för att bygga bostäder och bostäder för vård och omsorg på området.
 • Klart att gå vidare med nya Nybrogatan

  Nya Nybrogatan tar allt mer fast form. Samhällsnämnden har beslutat att gå vidare med ett förslag som bland annat går ut på att leda cykeltrafiken i två stråk parallellt med Nybrogatan. Den preliminära investeringen för hela projektet beräknas till 50 miljoner kronor.