Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Stor satsning för att minska arbetslösheten

    Arbetslösheten i Härnösand ska minska. En enig kommunstyrelse i Härnösand beslutade igår att satsa totalt 10 miljoner kronor på insatser som ska leda till arbete och egen försörjning.
  • Satsning på ungt entreprenörskap

    Vi behöver satsa på unga entreprenörer och vi vinner på att göra det tillsammans. Det har näringslivscheferna i kommunerna i Västernorrland konstaterat.