Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Kommunen vill bygga nytt äldreboende

    Till år 2023 ska Härnösands kommun kunna erbjuda 40 nya platser i särskilt boende. Socialnämnden har beslutat att bygga ett helt nytt äldreboende med cirka 60 platser och samtidigt stänga Solbackens särskilda boende med 19 platser.
  • Utökad busstrafik från december

    Från och med december 2021 utökas busstrafiken i Härnösands tätort. Det har samhällsnämnden slagit fast. Det blir bland annat en ny ringlinje på vardagskvällar, ökad turtäthet på dagarna och ett rakare linjenät med bättre bytesmöjligheter.