Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Nytt kulturprogram för Härnösand

    Kommunfullmäktige har i total enighet antagit ett nytt kulturprogram för Härnösands kommun. I programmet anges målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur och programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och val.
  • Fortsatt satsning på Bizmaker

    Kommunen fortsätter att finansiera Bizmaker, en motor och inkubator för innovativa företag. Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta till medel för ytterligare ett år och målet är sedan att tillsammans med regionen och länets kommuner hitta en organisation och finansiering på lång sikt.
  • Kommunen får beröm för hanteringen av coronapandemin

    ”Sammantaget är vår bedömning att styrningen och ledningen under pandemin har varit tydlig”. Så står det i den granskning av kommunstyrelsens agerande under coronapandemin som kommunens revisorer har beställt.