Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Helhetsgrepp på framtidens Kronholmen

  Samhällsnämnden har beslutat att ta ett helhetsgrepp över Kronholmen. Plan- och byggavdelningen ska titta över detaljplanerna för en stor del av Kronholmen.
 • Klart med ny detaljplan på Saltvik

  Nu är det klart med detaljplan för fastigheten Saltvik 2:35 där Kommunfastigheter planerar att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende.
 • Klimatanpassningsplan föreslås bli antagen

  Kommunstyrelsen föreslår att den klimatanpassningsplan som tagits fram ska antas av kommunfullmäktige. Klimatanpassningsplanen ska rusta Härnösand för en framtid med tilltagande extremväder.
 • Anhörigcentrum flyttar

  Den 1 december flyttar Anhörigcentrum från Gula Villan i Gådeåparken till nya lokaler på Köpmangatan 12, i kvarteret Vågmannen.
 • Många satsningar för att minska arbetslösheten

  I våras beslutade kommunfullmäktige att avsätta sammanlagt tio miljoner kronor till särskilda satsningar för att minska arbetslösheten. Nu får arbetslivsnämnden det mesta av de pengarna till olika projekt, bland annat återbruksgallerian Re:store Höga Kusten, Stadsnära odling och Fritidsbanken.
 • Kommunen säljer hotelltomten på Kanaludden

  Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet för fastigheten på Kanaludden där Hotell Hernö Gin vill bygga ett hotell. Det innebär att hotellföretaget nu kan köpa fastigheten för 1 750 000 kronor.
 • Covid-19 och satsningar ger ett litet minus i prognosen för 2021

  Härnösands kommun beräknas visa ett minus på 1,3 miljoner kronor när 2021 ska summeras. Det visar delårsrapporten för årets åtta första månader.