Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Startskott för en ny Nybro

  Samhällsnämnden får i uppdrag att börja arbetet med en ny Nybro. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Utredningar som har gjorts visar att arbetet med en ny bro behöver starta omgående. Detta för att inte riskera att den nuvarande bron behöver stängas av i längre perioder för reparationer och underhåll.
 • Domstolsverket vill flytta till Seminariet i Härnösand

  Ångermanlands tingsrätt och Förvaltningsrätten i Härnösand är trångbodda och behöver nya lokaler. Kommunstyrelsen i Härnösand har idag fattat beslut om ett markanvisningsavtal som ger Domstolsverket och fastighetsbolaget Smedjan samhällsfastigheter möjlighet att arbeta vidare med nya lokaler i Seminariet, i toppen av Pumpbacksgatan, i Härnösand. I etableringen ingår omfattande ombyggnationer och nybyggnation.
 • Något förbättrat ekonomiskt läge

  Härnösands kommuns ekonomiska läge sista september är något bättre än sista augusti. Både skolnämnden och samhällsnämnden visar bättre siffror och det påverkar kommunen som helhet positivt.
 • Kommunstyrelsen säger ja till ny sporthall

  Kommunstyrelsen föreslår att det byggs en ny sporthall på Ängevallen. Sporthallen är nödvändig för de två skolorna i området och ger även föreningslivet bättre möjligheter att träna och arrangera matcher och tävlingar.
 • Kommunen vill bygga nytt vård- och omsorgsboende

  Kommunstyrelsen tillstyrker att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs i Saltvik. Boendet planeras ha tre avdelningar med totalt 23 platser.