Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Möjlighet att tycka till om ny översiktsplan

    Nu finns en sista möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Härnösands kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslaget på så kallad granskning till den 15 februari nästa år.
  • Gemensam överförmyndarförvaltning föreslås

    Antalet ärenden till överförmyndarverksamheten har under åren succesivt ökat och blivit svårare. För att ge personer som har god man och förvaltare en ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet föreslås ett samverkansavtal mellan Kramfors och Härnösands kommun.