Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Härnösands tankar om infrastruktursatsningar lokalt och regionalt

    Satsningar på järnväg, kollektivtrafik till viktiga knutpunkter, broförbindelse till Härnön och infrastruktur som stöttar viktiga industriinvesteringar. Det är några av de saker som Härnösands kommun lyfter fram i sitt remissvar på Region Västernorrlands regionala infrastrukturplan för 2022-2033.