Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Gatuentreprenad med egen arbetsledning

  I nästa upphandling av gatuentreprenad ska delen med platskontor och arbetsledning inte upphandlas utan skötas i egen regi. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Rullskidbana på Bondsjöhöjden kan bli verklighet

  Härnösands kommun kan få en rullskidbana med skidskyttevall på Bondsjöhöjdens IP. Efter ett e-förslag kommer samhällsnämnden att ta med detta i framtida planering.
 • Konstgräs på Myran

  Den utbyggda 11 mot 11-planen på Myran kan få konstgräs. Samtliga fotbollsföreningar i kommunen har i en skrivelse föreslagit det och samhällsnämnden stöttar förslaget. Det slutliga beslutet om investeringen tas av kommunfullmäktige.
 • Allmän bastu på Smitingen

  Samhällsnämnden har beslutat att förorda att det byggs en allmän bastu på Smitingen. Idén kommer från ett e-förslag.
 • Operastudion Kapellsberg och kommunen sluter avtal

  Härnösands kommun vill stötta Operastudion Kapellsberg och har därför slutit ett treårigt avtal som innebär att verksamheten får 500 000 kronor per år. I avtalet ingår operautbildningen och den Operafestival som årligen arrangeras.