Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Ingen datumparkering sommartid

    Försöket med att slopa datumparkeringen förra sommaren slog väl ut. Samhällsnämnden har nu beslutat att göra förändringen permanent så att datumparkering inte gäller under perioden 1 juni-30 september.
  • Förslag på nya hastigheter

    40 kilometer i timmen är den generella hastigheten i tätorten i ett nytt förslag till hastighetsplan. Samhällsnämnden har beslutat att skicka förslaget på remiss till en lång rad aktörer.
  • Planer för nya bostäder vid Älandsfjärden

    Jacobssons Bygg AB vill bygga ett nytt bostadsområde vid Älandsfjärden. Företaget planerar cirka tolv mindre radhus i form av bostadsrätter och en carportlänga. Samhällsnämnden har beslutat att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för området.