Anmälan till Konferens för Årsbokslut 2020 samt Planeringsförutsättningar inför budget 2022

Anmäl dig till konferensen i webbformuläret nedan.

Datum: Tisdagen den 23:e februari 2021
Tid: kl. 08.45-15.30.
Plats: Med anledning av covid-19 sker konferensen digitalt denna gång. Vi kommer att använda oss av den digitala plattformen Zoom. Inloggningslänk sänds ut efter anmälan.

Notera att du som deltar som åhörare inte kommer att kunna använda mikrofonen. Du kommer i stället att kunna ställa frågor i chatten.