Nominera till Tillgänglighetspriset 2022

Tillgänglighetsrådet delar ut ett pris för insatser som förbättrar tillgängligheten. Priset kan tilldelas en privatperson, en förening, ett företag i Härnösands kommun, en kommunal medarbetare eller verksamhet. Pristagarna får ett symboliskt pris och uppmärksammas här på kommunens hemsida. OBS! Nomineringstiden har förlängts till den 31 mars 2022.

Du kan vara med och nominera

Vem som helst kan ge förslag på personer, företag, verksamheter eller föreningar till utnämningen Tillgänglighetspriset.

31 mars 2022 är sista dagen för att nominera till Tillgänglighetspriset.
Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare.

Tillgänglighetsrådet har beslutat att dela ett tillgänglighetspris för att uppmärksamma alla de insatser som bidrar till att förbättra tillgängligheten. Priset kan tilldelas en privat person, en förening, ett företag i Härnösands kommun, kommunal medarbetare eller verksamhet.

Det kan handla om att förbättra den fysiska tillgängligheten, kommunikationen eller bemötande. Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet. Varje pristagare får motta ett speciellt symboliskt pris och ett diplom. Pristagaren kommer vidare att uppmärksammas och presenteras på Härnösands kommuns webbsida.

Vem kan få Tillgänglighetspriset?

De nominerade kandidaternas arbete och insatser innebär att de har bidragit till något av följande:

  • Det har blivit lite mer jämlikhet mellan människor med och utan funktionsnedsättning. Det kan betyda bl.a. att den fysiska tillgängligheten har blivit bättre eller att man genom en genomtänkt information eller kommunikation möjliggör delaktighet för människor med funktionsnedsättning.
  • Den föreslagna pristagaren har målmedvetet arbetat med integrering av människor med funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet och aktivitet.
  • Den föreslagna pristagarens arbete har lett till ökad medvetenhet och förbättrat bemötande genom förändringar av myter, attityder och värderingar som rör människor med funktionsvariation.