Arkiverade nyhetsartiklar

Här kan du läsa äldre arkiverade nyhetsartiklar från Härnösands kommun. Här finns artiklar från december 2018, då den nuvarande hemsidan publicerades.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösands kommun med i Skolverkets satsning på nyanländas lärande

  Pojke och flicka sitter vid ett bord i skolmiljö och skriver. Hur kan vi på bästa möjliga sätt hjälpa nyanlända elever att nå hög måluppfyllelse i skolan? Det ska vi Härnösand ta reda på med hjälp av Skolverket. Vi har blivit utvalda att vara med i en satsning som heter Utveckling av lärande för nyanlända. Till en början har Härnösands kommun fått 123 000 kronor för att arbeta med en förstudie och nulägesanalys. Förstudien omfattar all undervisning, från för...
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Hembesök och bokpaket ska ge bebisar en bra start

  tre kvinnor som visar upp barnböcker.  Forskning visar att det är viktigt att börja läsa tidigt, det skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk och har stor betydelse för barnets framtid. Satsningen Bokstart, som finansieras av Kulturrådet, har tagit fasta på det. Bibliotekarier från Härnösands bibliotek erbjuder inom ramen för satsningen ett första hembesök när barnet är 6 månader. Då de också får ett bokpaket.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunerna i Västernorrland varnar för nedläggning av arbetsförmedlingskontor

  Fasaden till Arbetsförmedlingen i Härnösand Samtliga sju kommuner i Västernorrlands län samt Region Västernorrland varnar i ett gemensamt brev för följderna om Arbetsförmedlingen lägger ned lokala kontor i länet.– Vi ser stora risker med förslaget. En redan hög arbetslöshet riskerar att bli ännu högre, särskilt i utsatta grupper, och kommunernas ansvar och kostnader riskerar att öka, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande ...
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Idol slut för den här gången – Tack till alla deltagare

  Idoldeltagare laddar inför uttagningen. Efter en lång dag av sång och engagemang så är uttagningen i Härnösand över och nu hoppas vi på ett flertal Härnösandsbor som representerar oss när Idol påbörjar inspelningarna i Stockholm.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Skolinspektionen har inget att anmärka på SFI-utbildningen i Härnösand

  Skolinspektionen har gjort en tillsyn av SFI-undervisningen i Härnösands och den del av verksamheten som bedrivs av utbildningsföretaget Humanus Syd. Anledningen till inspektionen var en anmälan som Skolinspektionen fick i november.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Idolfest på Sambiblioteket

  Jessica Sjögren, evenemangsutvecklare i Härnösands kommun Idol firar sin femtonde säsong med en av de största castingturnéerna någonsin och i morgon besöker de Sambiblioteket i Härnösand.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Frågor och svar om änder

  Två änder Kommunens beslutade i oktober att inte mata änder i centrala staden under vintersäsongen. Det har skapat mycket uppmärksamhet och det förekommer flera missuppfattningar om vilket beslut som tagits och vad det innebär. Här är svar på de vanligaste frågorna.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Över 1 000 jobb när vindkraftspark byggs i Viksjö

  Fem personer står inför ett antal åhörare i en föreläsningssal. Nu drar bygget av 114 vindkraftverk i Viksjö igång på allvar och under byggtiden skapas totalt drygt 1 000 årsanställningar, varav över 400 är regionala. Det behövs allt från fordonsförare och mekaniker till kontorspersonal, städare och tolkar.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Ny e-tjänst för att ansöka om modersmålsundervisning

  Barn och elever från förskola till och med gymnasiet har rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nu finns det en ny e-tjänst som gör det enkelt att ansöka.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Beslut om att inte mata änder togs före säsongen

  Frågan om matningen av änder i Östra kanalen diskuteras just nu flitigt på sociala medier. I många av kommentarerna finns missuppfattningen att kommunen plötsligt har slutat att lägga ut foder.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Nu blir det lättare att köpa biljetter till teaterns föreställningar

  Technicus entré Från och med torsdag den 14:e februari flyttas biljettförsäljningen till kassan på Technichus som har mer generösa öppettider. De har öppet 10-16 torsdag till söndag.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Landshövdingen på företagsturné i Härnösand

  Gruppbild sju personer framför rådhuset Den 7 februari välkomnades Västernorrlands landshövding Berit Högman till flera företag i Härnösand. Under företagsbesöken hade hon bland annat sällskap av politikerna Andreas Sjölander, Christina Lindberg samt Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson och tillväxtchef Uno Jonsson.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Bra utbildningstillfälle för dig inom handel och besöksnäring

  Tre porträttbilder i ett collage. Besöksnäringen växer i Höga Kusten. Nu har du som företagare inom handel och besöksnäring på landsbygden möjlighet att få en kostnadsfri utbildning på tre dagar. Utbildningen handlar bland annat om att skapa rätt erbjudande och paketera dem på ett bra sätt, att hitta kunder i sin målgrupp, att våga ta betalt och hur vi blir starkare tillsammans.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunen utreder fortsatta sjöfartsutbildningar

  Två unga män arbetar vid en fartygssimulator. Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium och även andra typer av sjöfartsutbildningar kan återkomma till Härnösand. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med sjöfartsbranschen utreda hur utbildningar inom sjöfart i Härnösand kan utvecklas.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Detektivuppdrag! Hitta någon som kan kemi, fysik eller matematik

  Ett barn som står utomhus och tittar i en stor kikare Hjälp oss! Vi söker två personer med examen i kemi, fysik eller matematik som vill ge sig in på en ny bana och bli lärare. Men det är bråttom. Vi behöver hitta personerna inom en månad.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Fler utländska investerare till Västernorrland – det är målet

  Härnösands kommun fortsätter medfinansiera EU-projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland. När projektet är slut är tanken att det ska vara förberett för en permanent organisation som arbetar med frågan.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Enklare för restaurangföretag

  Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur alkoholhandläggningen kan samordnas med livsmedelstillsynen. Detta för att göra det enklare för den som vill starta och driva ett restaurangföretag.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Kompetensförsörjning en utmaning för kommunen

  Härnösands kommun står inför en utmaning. Behovet av välfärdstjänster ökar, samtidigt som många medarbetare går i pension. För att klara det långsiktiga behovet av kompetensförsörjning och det kortsiktiga behovet av bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Idag beslutade kommunstyrelsen om en policy som ska hjälpa till säkra kompetensförsörjningen.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Fler i arbete och färre på försörjningsstöd - en vinst för alla

  Kommundirektören ska tillsammans med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen ta reda på om det går att samordna arbetet med arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Syftet är att det ska bli så effektivt som möjligt och ge de som behöver bästa möjliga hjälp.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Lyckat trygghetsarbete på biblioteket

  Porträttbild på bibliotekschef Susanne Hägglund som står framför några bokhyllor. I höga hörnet ett #WeDo-märke Hyllorna är lägre, möbleringen är ny och informationsdisken har delats upp i tre mindre diskar istället för en stor. De sittplatser som var skymda är borta och personalen cirkulerar mer runt om i biblioteket. Det är några av förändringarna som Härnösands biblioteket har gjort för att öka tryggheten.
 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösands kommun med i Skolverkets satsning på nyanländas lärande

  Pojke och flicka sitter vid ett bord i skolmiljö och skriver. Hur kan vi på bästa möjliga sätt hjälpa nyanlända elever att nå hög måluppfyllelse i skolan? Det ska vi Härnösand ta reda på med hjälp av Skolverket. Vi har blivit utvalda att vara med i en satsning som heter Utveckling av lärande för nyanlända. Till en början har Härnösands kommun fått 123 000 kronor för att arbeta med en förstudie och nulägesanalys. Förstudien omfattar all undervisning, från för...

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Hembesök och bokpaket ska ge bebisar en bra start

  tre kvinnor som visar upp barnböcker.  Forskning visar att det är viktigt att börja läsa tidigt, det skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk och har stor betydelse för barnets framtid. Satsningen Bokstart, som finansieras av Kulturrådet, har tagit fasta på det. Bibliotekarier från Härnösands bibliotek erbjuder inom ramen för satsningen ett första hembesök när barnet är 6 månader. Då de också får ett bokpaket.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunerna i Västernorrland varnar för nedläggning av arbetsförmedlingskontor

  Fasaden till Arbetsförmedlingen i Härnösand Samtliga sju kommuner i Västernorrlands län samt Region Västernorrland varnar i ett gemensamt brev för följderna om Arbetsförmedlingen lägger ned lokala kontor i länet.– Vi ser stora risker med förslaget. En redan hög arbetslöshet riskerar att bli ännu högre, särskilt i utsatta grupper, och kommunernas ansvar och kostnader riskerar att öka, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande ...

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Idol slut för den här gången – Tack till alla deltagare

  Idoldeltagare laddar inför uttagningen. Efter en lång dag av sång och engagemang så är uttagningen i Härnösand över och nu hoppas vi på ett flertal Härnösandsbor som representerar oss när Idol påbörjar inspelningarna i Stockholm.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Skolinspektionen har inget att anmärka på SFI-utbildningen i Härnösand

  Skolinspektionen har gjort en tillsyn av SFI-undervisningen i Härnösands och den del av verksamheten som bedrivs av utbildningsföretaget Humanus Syd. Anledningen till inspektionen var en anmälan som Skolinspektionen fick i november.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Idolfest på Sambiblioteket

  Jessica Sjögren, evenemangsutvecklare i Härnösands kommun Idol firar sin femtonde säsong med en av de största castingturnéerna någonsin och i morgon besöker de Sambiblioteket i Härnösand.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Frågor och svar om änder

  Två änder Kommunens beslutade i oktober att inte mata änder i centrala staden under vintersäsongen. Det har skapat mycket uppmärksamhet och det förekommer flera missuppfattningar om vilket beslut som tagits och vad det innebär. Här är svar på de vanligaste frågorna.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Över 1 000 jobb när vindkraftspark byggs i Viksjö

  Fem personer står inför ett antal åhörare i en föreläsningssal. Nu drar bygget av 114 vindkraftverk i Viksjö igång på allvar och under byggtiden skapas totalt drygt 1 000 årsanställningar, varav över 400 är regionala. Det behövs allt från fordonsförare och mekaniker till kontorspersonal, städare och tolkar.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Ny e-tjänst för att ansöka om modersmålsundervisning

  Barn och elever från förskola till och med gymnasiet har rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nu finns det en ny e-tjänst som gör det enkelt att ansöka.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Beslut om att inte mata änder togs före säsongen

  Frågan om matningen av änder i Östra kanalen diskuteras just nu flitigt på sociala medier. I många av kommentarerna finns missuppfattningen att kommunen plötsligt har slutat att lägga ut foder.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Nu blir det lättare att köpa biljetter till teaterns föreställningar

  Technicus entré Från och med torsdag den 14:e februari flyttas biljettförsäljningen till kassan på Technichus som har mer generösa öppettider. De har öppet 10-16 torsdag till söndag.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Landshövdingen på företagsturné i Härnösand

  Gruppbild sju personer framför rådhuset Den 7 februari välkomnades Västernorrlands landshövding Berit Högman till flera företag i Härnösand. Under företagsbesöken hade hon bland annat sällskap av politikerna Andreas Sjölander, Christina Lindberg samt Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson och tillväxtchef Uno Jonsson.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Bra utbildningstillfälle för dig inom handel och besöksnäring

  Tre porträttbilder i ett collage. Besöksnäringen växer i Höga Kusten. Nu har du som företagare inom handel och besöksnäring på landsbygden möjlighet att få en kostnadsfri utbildning på tre dagar. Utbildningen handlar bland annat om att skapa rätt erbjudande och paketera dem på ett bra sätt, att hitta kunder i sin målgrupp, att våga ta betalt och hur vi blir starkare tillsammans.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunen utreder fortsatta sjöfartsutbildningar

  Två unga män arbetar vid en fartygssimulator. Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium och även andra typer av sjöfartsutbildningar kan återkomma till Härnösand. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med sjöfartsbranschen utreda hur utbildningar inom sjöfart i Härnösand kan utvecklas.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Barn & utbildning

  Detektivuppdrag! Hitta någon som kan kemi, fysik eller matematik

  Ett barn som står utomhus och tittar i en stor kikare Hjälp oss! Vi söker två personer med examen i kemi, fysik eller matematik som vill ge sig in på en ny bana och bli lärare. Men det är bråttom. Vi behöver hitta personerna inom en månad.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Fler utländska investerare till Västernorrland – det är målet

  Härnösands kommun fortsätter medfinansiera EU-projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland. När projektet är slut är tanken att det ska vara förberett för en permanent organisation som arbetar med frågan.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Enklare för restaurangföretag

  Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur alkoholhandläggningen kan samordnas med livsmedelstillsynen. Detta för att göra det enklare för den som vill starta och driva ett restaurangföretag.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Näringsliv och företag

  Kompetensförsörjning en utmaning för kommunen

  Härnösands kommun står inför en utmaning. Behovet av välfärdstjänster ökar, samtidigt som många medarbetare går i pension. För att klara det långsiktiga behovet av kompetensförsörjning och det kortsiktiga behovet av bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Idag beslutade kommunstyrelsen om en policy som ska hjälpa till säkra kompetensförsörjningen.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kommun & styrning

  Fler i arbete och färre på försörjningsstöd - en vinst för alla

  Kommundirektören ska tillsammans med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen ta reda på om det går att samordna arbetet med arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Syftet är att det ska bli så effektivt som möjligt och ge de som behöver bästa möjliga hjälp.

 • Arkiverad nyhetsartikel

  Publicerad i Kultur & fritid

  Lyckat trygghetsarbete på biblioteket

  Porträttbild på bibliotekschef Susanne Hägglund som står framför några bokhyllor. I höga hörnet ett #WeDo-märke Hyllorna är lägre, möbleringen är ny och informationsdisken har delats upp i tre mindre diskar istället för en stor. De sittplatser som var skymda är borta och personalen cirkulerar mer runt om i biblioteket. Det är några av förändringarna som Härnösands biblioteket har gjort för att öka tryggheten.