Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Oförändrade rutiner för besök på äldreboende

  En ung kvinna håller om en äldre kvinna. Igår meddelade Folkhälsomyndigheten att vaccinerade personer på äldreboenden nu kan komma fysiskt nära sina besökare. I övrigt ändras ingenting när det gäller hur besök på kommunens äldreboenden ska gå till.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nya begränsningar för serveringsställen

  En salladstallrik. Smittspridningen i samhället ligger på en hög nivå och fortsätter att öka. Det pågår regionala utbrott, och fler kluster med nya virusvarianter har hittats. Trots att en lång rad begränsningsåtgärder redan beslutats gör regeringen och Folkhälsomyndigheten den samlade bedömningen att ytterligare åtgärder behövs för att förhindra en tredje våg.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Skolelever ställer ut på konsthallen

  Två elever i årskurs 4 i Härnösands kommun gör stopmotion-film med hjälp av klippfigurer och en surfplatta. 19 februari - 13 mars visas den årliga utställningen med verk av skolelever i Härnösands kommun. Som en del av utställningen visas stopmotion-filmerna som alla elever i årskurs 4 skapat under workshopen "Mina och Alfhilds drömmar".
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Bra resultat för kommunen 2020

  mynt och sedlar som ligger på ett bord Härnösands kommun visar ett preliminärt positivt resultat för 2020 på 61,4 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än förra året då resultatet blev 3,2 miljoner.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Datumparkering slopas på prov i sommar

  stadsgata med parkerade bilar på ena sidan Den här sommaren blir det ingen datumparkering i Härnösand. Samhällsnämnden har beslutat att prova att slopa datumparkeringen och sedan utvärdera till hösten.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Konstgräsplanen på Högslätten öppnar

  ung kvinna springer med en fotboll på en fotbollsplan. I bakgrunden en skylt där det står Högslätten. Nu är fotbollssäsongen igång. Tisdag 23 februari öppnar konstgräsplanen på Högslätten för träning. Det är tidigare än någonsin.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Damm byggs vid ridhuset

  skiss på bygger av en damm En damm ska byggas vid ridhuset i Vangsta, i hörnet vid korsningen Gånsviksvägen/Eriksdalsgatan. Målet med dammen är stoppa upp och fördröja vatten för att undvika översvämningar längre ned längs Gerestabäcken.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Vaccinering av personer med hemtjänst försenas

  närbild på överarm och en spruta som sticks in i armen Personer med enbart hemtjänst kommer inte att börja vaccineras nästa vecka som det tidigare sagts. Orsaken är att producenterna av vaccin inte kan leverera det antal doser som tidigare utlovats.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Skatteverket väcker liv i Arkivhuset

  gul byggnad i betong vintertid Skatteverket väcker liv i Arkivhuset i Nybrobacken. De rustar upp fastigheten för att kunna använda den som mellanlagringsarkiv. Planen är att 4-5 personer inledningsvis ska ha sin arbetsplats i huset. Arbetet är ett steg på väg mot ett nytt centralarkiv på Saltvik i Härnösand. Det nya arkivet ska stå klart 2024.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunen sköter logistiken när personer med hemtjänst ska vaccineras

  närbild på en arm där två händer med handskar sätter in en spruta Från nästa vecka är det dags för personer med hemtjänst att börja vaccineras. Då ser Härnösands kommun till att den som behöver hjälp med transporten till och från vaccinationslokalen får det.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Kommunen och Härnösandsföretagen samarbetar i ”Alla kan arbeta”

  Två personer står vid ett ståbord I mars startar 60 projektdeltagare utbildning och praktik inom projektet ”Alla kan arbeta” med målet att närma sig arbetsmarknaden. Genom utbildning och praktik ska de matchas mot de anställningsbehov som företag i Härnösand uttryckt.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Gott betyg för kommunens covid-19-vård

  en äldre dam ler och tittar ut genom ett fönster Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hittar ingenting att anmärka på när det gäller vården av personer med covid-19 i Härnösands kommun.
  − Det gör mig både glad och stolt och visar att vi jobbar på rätt sätt, säger socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy (S).
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Ungdomar i gymnasieåldern får träna

  Två ungdomar sitter i träningskläder på en bänk i en idrottshall Nu får även ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och yngre, delta i föreningsledda aktiviteter. Kommunens fritids- och idrottsanläggningar är dock fortsatt stängda för allmänheten till och med den 21 februari.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Kronholmskajen kan få bana för äventyrsgolf

  område vid en sjö där flera människor spelar golf på en bana för äventyrsgolf Det kan bli en bana för äventyrsgolf på Kronholmen. Kommunstyrelsen har beslutat att arrendera ut mark till företaget Härnösands Golf & Glass AB som vill bygga och driva en bana på Kronholmskajen.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Klimatanpassning – en viktig förebyggande åtgärd

  Illustrerad bild på en översvämmad gata där en figur sitter på ett biltak och en annan i en badring Klimatförändringar påverkar vårt samhälle redan idag och kan i framtiden få ännu större effekter. Kommunstyrelsen i Härnösand har tillstyrkt en klimatanpassningsplan.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Socialtjänsten utökar med 30 årsarbetare

  en man i vårdkläder hjälper en äldre man i en rullstol I december 2020 beslutade socialnämnden att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen med totalt 30 årsarbetare. Det har nu kommunstyrelsen godkänt.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planer för mark i Saltvik

  kartskiss med ett rödmarkerat område Härnösands Kommunfastigheter, ett dotterbolag till Härnösandshus, har fått en så kallad markanvisning för ett område i Saltvik. Kommunfastigheter får därmed möjlighet att undersöka förutsättningarna för att bygga bostäder och bostäder för vård och omsorg på området.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Klart att gå vidare med nya Nybrogatan

  Kartskiss med blå och gröna linjer inritade. Nya Nybrogatan tar allt mer fast form. Samhällsnämnden har beslutat att gå vidare med ett förslag som bland annat går ut på att leda cykeltrafiken i två stråk parallellt med Nybrogatan. Den preliminära investeringen för hela projektet beräknas till 50 miljoner kronor.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Tyck till om våra företagsfrukostar

  En person gör en digital enkät. Nu genomför vi en enkät för att veta vad du tycker om Näringslivsenhetens digitala företagsfrukostar.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Oförändrade rutiner för besök på äldreboende

  En ung kvinna håller om en äldre kvinna. Igår meddelade Folkhälsomyndigheten att vaccinerade personer på äldreboenden nu kan komma fysiskt nära sina besökare. I övrigt ändras ingenting när det gäller hur besök på kommunens äldreboenden ska gå till.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nya begränsningar för serveringsställen

  En salladstallrik. Smittspridningen i samhället ligger på en hög nivå och fortsätter att öka. Det pågår regionala utbrott, och fler kluster med nya virusvarianter har hittats. Trots att en lång rad begränsningsåtgärder redan beslutats gör regeringen och Folkhälsomyndigheten den samlade bedömningen att ytterligare åtgärder behövs för att förhindra en tredje våg.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Skolelever ställer ut på konsthallen

  Två elever i årskurs 4 i Härnösands kommun gör stopmotion-film med hjälp av klippfigurer och en surfplatta. 19 februari - 13 mars visas den årliga utställningen med verk av skolelever i Härnösands kommun. Som en del av utställningen visas stopmotion-filmerna som alla elever i årskurs 4 skapat under workshopen "Mina och Alfhilds drömmar".

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Bra resultat för kommunen 2020

  mynt och sedlar som ligger på ett bord Härnösands kommun visar ett preliminärt positivt resultat för 2020 på 61,4 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än förra året då resultatet blev 3,2 miljoner.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Datumparkering slopas på prov i sommar

  stadsgata med parkerade bilar på ena sidan Den här sommaren blir det ingen datumparkering i Härnösand. Samhällsnämnden har beslutat att prova att slopa datumparkeringen och sedan utvärdera till hösten.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Konstgräsplanen på Högslätten öppnar

  ung kvinna springer med en fotboll på en fotbollsplan. I bakgrunden en skylt där det står Högslätten. Nu är fotbollssäsongen igång. Tisdag 23 februari öppnar konstgräsplanen på Högslätten för träning. Det är tidigare än någonsin.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Damm byggs vid ridhuset

  skiss på bygger av en damm En damm ska byggas vid ridhuset i Vangsta, i hörnet vid korsningen Gånsviksvägen/Eriksdalsgatan. Målet med dammen är stoppa upp och fördröja vatten för att undvika översvämningar längre ned längs Gerestabäcken.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Vaccinering av personer med hemtjänst försenas

  närbild på överarm och en spruta som sticks in i armen Personer med enbart hemtjänst kommer inte att börja vaccineras nästa vecka som det tidigare sagts. Orsaken är att producenterna av vaccin inte kan leverera det antal doser som tidigare utlovats.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Skatteverket väcker liv i Arkivhuset

  gul byggnad i betong vintertid Skatteverket väcker liv i Arkivhuset i Nybrobacken. De rustar upp fastigheten för att kunna använda den som mellanlagringsarkiv. Planen är att 4-5 personer inledningsvis ska ha sin arbetsplats i huset. Arbetet är ett steg på väg mot ett nytt centralarkiv på Saltvik i Härnösand. Det nya arkivet ska stå klart 2024.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kommunen sköter logistiken när personer med hemtjänst ska vaccineras

  närbild på en arm där två händer med handskar sätter in en spruta Från nästa vecka är det dags för personer med hemtjänst att börja vaccineras. Då ser Härnösands kommun till att den som behöver hjälp med transporten till och från vaccinationslokalen får det.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Kommunen och Härnösandsföretagen samarbetar i ”Alla kan arbeta”

  Två personer står vid ett ståbord I mars startar 60 projektdeltagare utbildning och praktik inom projektet ”Alla kan arbeta” med målet att närma sig arbetsmarknaden. Genom utbildning och praktik ska de matchas mot de anställningsbehov som företag i Härnösand uttryckt.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Gott betyg för kommunens covid-19-vård

  en äldre dam ler och tittar ut genom ett fönster Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hittar ingenting att anmärka på när det gäller vården av personer med covid-19 i Härnösands kommun.
  − Det gör mig både glad och stolt och visar att vi jobbar på rätt sätt, säger socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy (S).


 • Publicerad i Kultur & fritid

  Ungdomar i gymnasieåldern får träna

  Två ungdomar sitter i träningskläder på en bänk i en idrottshall Nu får även ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och yngre, delta i föreningsledda aktiviteter. Kommunens fritids- och idrottsanläggningar är dock fortsatt stängda för allmänheten till och med den 21 februari.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Kronholmskajen kan få bana för äventyrsgolf

  område vid en sjö där flera människor spelar golf på en bana för äventyrsgolf Det kan bli en bana för äventyrsgolf på Kronholmen. Kommunstyrelsen har beslutat att arrendera ut mark till företaget Härnösands Golf & Glass AB som vill bygga och driva en bana på Kronholmskajen.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Klimatanpassning – en viktig förebyggande åtgärd

  Illustrerad bild på en översvämmad gata där en figur sitter på ett biltak och en annan i en badring Klimatförändringar påverkar vårt samhälle redan idag och kan i framtiden få ännu större effekter. Kommunstyrelsen i Härnösand har tillstyrkt en klimatanpassningsplan.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Socialtjänsten utökar med 30 årsarbetare

  en man i vårdkläder hjälper en äldre man i en rullstol I december 2020 beslutade socialnämnden att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen med totalt 30 årsarbetare. Det har nu kommunstyrelsen godkänt.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planer för mark i Saltvik

  kartskiss med ett rödmarkerat område Härnösands Kommunfastigheter, ett dotterbolag till Härnösandshus, har fått en så kallad markanvisning för ett område i Saltvik. Kommunfastigheter får därmed möjlighet att undersöka förutsättningarna för att bygga bostäder och bostäder för vård och omsorg på området.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Klart att gå vidare med nya Nybrogatan

  Kartskiss med blå och gröna linjer inritade. Nya Nybrogatan tar allt mer fast form. Samhällsnämnden har beslutat att gå vidare med ett förslag som bland annat går ut på att leda cykeltrafiken i två stråk parallellt med Nybrogatan. Den preliminära investeringen för hela projektet beräknas till 50 miljoner kronor.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Tyck till om våra företagsfrukostar

  En person gör en digital enkät. Nu genomför vi en enkät för att veta vad du tycker om Näringslivsenhetens digitala företagsfrukostar.