Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Båtrampen på Kronholmen avstängd

  En bil med en båt på släp står vid en båtramp med båten på väg ned i vattnet Båtrampen längst ut på norra Kronholmen är avstängd. Högvatten och is under hösten och vintern har underminerat och skadat rampen.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Hur kan fler äldre personer bli mer aktiva i naturen?

  en äldre man och en äldre kvinna sitter på varsin cykel i en grön parkmiljö Förmågan och möjligheten att kunna vara aktiv i naturen är en faktor som är betydelsefull för äldre personers livskvalitet och fysiska och psykiska hälsa. Ett nytt forskningsprojekt ska bidra till bättre möjligheter för äldre personer att vara aktiva.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Ridhusdammen helt klar i sommar

  Vattensamling med stenar som sticker upp Nu är den första etappen av arbetet med att anlägga en ny damm vid ridhuset i Vangsta klar. Själva dammen är schaktad medan kringarbetena ska göras till sommaren.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Vi söker kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och korttidsfamiljer

  Porträttbild på Martina Mossegård, utomhus i svart jacka Vi söker personer med engagemang och intresse för andra människor som vill vara kontaktpersoner, ledsagare, avlösare eller korttidsfamilj. Det handlar om att ge personer med exempelvis funktionsnedsättning möjlighet till en rolig fritidsaktivitet eller att göra enklare ärenden tillsammans med dem.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösand släcker och redovisar status på klimatarbetet

  Text på vid bakgrund. Grön, orange, gul, röd och grå punkt visar hur det går för Härnösand med de 12 klimatutmaningarna som WWF satt upp för kommuner Den 27 mars klockan 20.30 är det Earth hour. Då släcker vi ner i vår kommun och passar på att redovisa vårt arbete med Agenda 2030 och Världsnaturfondens (WWF:s) 12 klimatutmaningar. Härnösand är på god väg och har startat arbetet med flera av de klimatutmaningar som WWF har pekat ut för kommuner i Sverige.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ny sporthall planeras på fastlandet

  En liten flicka hänger i ett par romerska ringar i en idrottshall. I bakgrunden andra barn och ungdomar. En ny, fullstor sporthall planeras på fastlandet, i närheten av både Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan. De två skolorna har ett akut behov av lokaler för sin undervisning i idrott och hälsa. Dessutom har föreningslivet sedan länge önskat ytterligare en fullstor hall i Härnösand. Placeringen föreslås bli på nuvarande Ängevallen.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Ny e-tjänst – ökad möjlighet till fler affärer

  Text - lägstprisupphandling, myt och verklighet på blå bakgrund, infälld porträttbild på Linda Högdal. Härnösands kommun vill möjliggöra och underlätta för det lokala näringslivet att göra affärer med kommunen. Nu lanserar vi en ny e-tjänst där företagare kan registrera sitt företag. Företagsregistret kommer att underlätta för kommunen att hitta små och stora företag i regionen vid direktupphandlingar.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Regeringen ansöker om EU-stöd till del av Nya Ostkustbanan

  tåg på väg mot betraktaren. en låg sol i bakgrunden Regeringen har ansökt om EU-stöd till Nya Ostkustbanan, delen Sundsvall-Dingersjö. EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden.− Det är mycket positivt. Det visar att regeringen ser Nya Ostkustbanan som ett prioriterat projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösand leder den norrländska dialogen om hållbara livsmedelsystem

  Härnösands rådhus. Den 26 mars har Härnösands kommun fått det ärofyllda uppdraget, att stå värd för en regional dialog, som tillsammans med ytterligare en regional dialog (arrangeras av projekt Matlust, Södertälje kommun) och Regeringskansliets nationella dialog kommer rapporteras som en del av förberedelserna inför FN:s toppmöte i september i New York om livsmedelssystem – Food Systems Summit (FSS) 2021.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Allmänhetens spel på konstgräs

  Då pandemin sätter gränser för många aktiviteter och vädret sätter stopp för skidspår och skridskoisar öppnar Härnösands kommun upp för allmänhetens spel på konsträsplan på Högslätten.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kammarrätten godkänner avtalet om drift av simhallen

  en tom simbassäng Härnösands kommun gjorde inget fel när avtalet om drift av simhallen godkändes. Det står klart efter att kammarrätten har avslagit den överklagan som kommit in. Därmed är kommunfullmäktiges beslut om avtalet från 2016 giltigt.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Bra betyg för coronahanteringen under 2020

  Närbild på person med munskydd och visir Vården och omsorgen har klarat coronapandemin jämförelsevis bra. Totalt har 84 vårdtagare bekräftats smittade och 14 avlidit under 2020.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Fastighetsägare vill skapa ny stadsdel på sjukhusområdet

  tredmensionell skiss över ett område med hus och träd vid vattnet Nyligen köptes sjukhusområdet vid Södra sundet av fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden. Den nye ägaren vill utveckla området med både lägenheter, radhus och nya verksamhetslokaler. Nu har samhällsnämnden beslutat om ett så kallat planbesked för att se vad som är möjligt att genomföra.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Tillgänglighetspriset pausas

  Tillgänglighetspriset i Härnösands kommun pausas tills dess att det går att hålla fysiska möten igen.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Årets första Kulturlunch tar pulsen på Härnösands kulturliv

  Kulturlunch 30 mars 2021 Under ett års tid har kulturen satts på vänt. Som mycket annat. Pandemin har påverkat oss alla – inte minst kulturlivet. Men trots detta finns ljusglimtar av kreativitet och skaparkraft i vår kommun. Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl och kulturchef Elisabeth Oxelhöjd öppnar lunchen med att ta pulsen på kulturlivet i Härnösand med en positiv blick riktad framåt.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Vi introducerar förskoleklass på nytt sätt

  Skärmdump av Härnösand Play Att lämna förskolan och istället börja på skolan kan vara pirrigt för både vårdnadshavare och barn. I år kan vi inte ha föräldramöten som vanligt. Istället har vi satsat på film. På harnosand.se/play finns filmer från alla skolor som har förskoleklass. Där ger vi en inblick i skolan och vad som möter deras barn när höstterminen drar igång.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Arbetsmarknadsministern gjorde digitalt besök hos Resursgruppen

  Zoom möte Resursgruppen hos Härnösands kommun fick under onsdagen ett digitalt besök av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Genom besöket fick hon möjlighet att se hur bageriet, syverksamheten, Erikshjälpen och kvinnoprojektet arbetar med att skapa förutsättningar för fler i arbete och minska arbetslösheten.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Vill du göra en viktig insats för någon som behöver din hjälp?

  En äldre kvinna och en äldre man skojar i snön Vill du bli god man eller förvaltare i Härnösands kommun? Många i samhället är i behov av hjälp. En god man eller förvaltare hjälper den som inte har möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Sök bidrag ur fonder och stiftelser

  Morgondimma vid en sjö. Nu finns det möjlighet att söka bidrag från sociala fonder och stiftelser.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  2 300 personer har fått vaccin

  Närbild på en arm där en spruta sticks in Nästan 2 300 personer i Härnösand har hittills vaccinerats med minst en dos. Det motsvarar knappt 11,5 procent av alla som erbjuds vaccin.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Dags att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter

  Barn som hoppar i vattnet Välkommen att söka bidrag till lovaktiviteter under sommarlovet 2021!
 • Publicerad i Kommun & styrning

  100 år av makt och inflytande?

  Quiz 8 mars. Idag den 8 mars uppmärksammas internationella kvinnodagen och just detta år 2021 är ett speciellt år i kampen för kvinnors rättigheter i Sverige. 100 år har gått sedan kvinnor för första gången fick möjlighet att förverkliga sina demokratiska rättigheter i form av att kunna rösta i allmänna val och bli valda till riksdagen. Hur långt har vi kommit? Vad gör vi i Härnösand?
 • Publicerad i Blogg

  Testartikel

  Svartviks havsbad. Det här är ingressen. Skriv en kort sammanfattning av sidans innehåll och börja med det viktigaste. Ingressen ska inte radbrytas, styckeindelas eller ha några länkar.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Anmäl dig till ett digitalt möte om översiktsplanen

  Förslag till översiktsplan. Läs gärna igenom förslaget till översiktsplan och ta med dig synpunkter och tankar som du vill diskutera vid mötet. Det finns fyra tillfällen att välja bland.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nu är det dags att nominera årets företag i Härnösand

  Bitte Selldén på Saga Design. Nu är det dags att nominera dina favoriter till vårens prisceremoni. Senast den 21 mars behöver nomineringarna ha kommit in. Prisceremonin arrangeras av näringslivsenheten i samverkan med HNEF.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ökad trygghet i Härnösand

  Två personer intill varandra står och blickar in mot Härnösands centrum. Kvällstid. Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika undersökningar att arbetet givit resultat.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Fortsatt satsning på sommarlovsaktiviteter

  Illustration karta över Härnösand. Fritidsartiklar utspridda längs strandkanten och inne i landet. Gitarr, simglasögon och dator bland annat. Härnösands kommuns satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade idag att satsa 600 000 kronor för sommaren 2021.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Tyck till om ditt bredband

  En nätverksswitch. Härnösands kommun är med i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022

  en hand som plockar bland sedlar i en plånbok Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Böcker och mat i samma påse

  låneböcker som står i en hylla Den som beställer mat med hemkörning från Coop i Brunne kan nu få låneböcker från biblioteket i samma påse. Samarbetet ska testas under mars månad.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Hedda Wisingskolan erbjuds unika möjligheter genom Erasmus+ i sju år!

  Ann-Sofie Forssell och Tobias Hedenström framför interaktiv tavla Nyligen beviljades Hedda Wisingskolan Erasmusackreditering, vilket betyder ännu bättre förutsättningar att kompetensutveckla sina lärare inom pedagogik och enskilda ämnen. Dessutom får elever och personal större möjligheter att skapa nätverk och utbyten.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Båtrampen på Kronholmen avstängd

  En bil med en båt på släp står vid en båtramp med båten på väg ned i vattnet Båtrampen längst ut på norra Kronholmen är avstängd. Högvatten och is under hösten och vintern har underminerat och skadat rampen.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Hur kan fler äldre personer bli mer aktiva i naturen?

  en äldre man och en äldre kvinna sitter på varsin cykel i en grön parkmiljö Förmågan och möjligheten att kunna vara aktiv i naturen är en faktor som är betydelsefull för äldre personers livskvalitet och fysiska och psykiska hälsa. Ett nytt forskningsprojekt ska bidra till bättre möjligheter för äldre personer att vara aktiva.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Ridhusdammen helt klar i sommar

  Vattensamling med stenar som sticker upp Nu är den första etappen av arbetet med att anlägga en ny damm vid ridhuset i Vangsta klar. Själva dammen är schaktad medan kringarbetena ska göras till sommaren.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Vi söker kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och korttidsfamiljer

  Porträttbild på Martina Mossegård, utomhus i svart jacka Vi söker personer med engagemang och intresse för andra människor som vill vara kontaktpersoner, ledsagare, avlösare eller korttidsfamilj. Det handlar om att ge personer med exempelvis funktionsnedsättning möjlighet till en rolig fritidsaktivitet eller att göra enklare ärenden tillsammans med dem.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösand släcker och redovisar status på klimatarbetet

  Text på vid bakgrund. Grön, orange, gul, röd och grå punkt visar hur det går för Härnösand med de 12 klimatutmaningarna som WWF satt upp för kommuner Den 27 mars klockan 20.30 är det Earth hour. Då släcker vi ner i vår kommun och passar på att redovisa vårt arbete med Agenda 2030 och Världsnaturfondens (WWF:s) 12 klimatutmaningar. Härnösand är på god väg och har startat arbetet med flera av de klimatutmaningar som WWF har pekat ut för kommuner i Sverige.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ny sporthall planeras på fastlandet

  En liten flicka hänger i ett par romerska ringar i en idrottshall. I bakgrunden andra barn och ungdomar. En ny, fullstor sporthall planeras på fastlandet, i närheten av både Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan. De två skolorna har ett akut behov av lokaler för sin undervisning i idrott och hälsa. Dessutom har föreningslivet sedan länge önskat ytterligare en fullstor hall i Härnösand. Placeringen föreslås bli på nuvarande Ängevallen.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Ny e-tjänst – ökad möjlighet till fler affärer

  Text - lägstprisupphandling, myt och verklighet på blå bakgrund, infälld porträttbild på Linda Högdal. Härnösands kommun vill möjliggöra och underlätta för det lokala näringslivet att göra affärer med kommunen. Nu lanserar vi en ny e-tjänst där företagare kan registrera sitt företag. Företagsregistret kommer att underlätta för kommunen att hitta små och stora företag i regionen vid direktupphandlingar.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Regeringen ansöker om EU-stöd till del av Nya Ostkustbanan

  tåg på väg mot betraktaren. en låg sol i bakgrunden Regeringen har ansökt om EU-stöd till Nya Ostkustbanan, delen Sundsvall-Dingersjö. EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden.− Det är mycket positivt. Det visar att regeringen ser Nya Ostkustbanan som ett prioriterat projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösand leder den norrländska dialogen om hållbara livsmedelsystem

  Härnösands rådhus. Den 26 mars har Härnösands kommun fått det ärofyllda uppdraget, att stå värd för en regional dialog, som tillsammans med ytterligare en regional dialog (arrangeras av projekt Matlust, Södertälje kommun) och Regeringskansliets nationella dialog kommer rapporteras som en del av förberedelserna inför FN:s toppmöte i september i New York om livsmedelssystem – Food Systems Summit (FSS) 2021.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Allmänhetens spel på konstgräs

  Då pandemin sätter gränser för många aktiviteter och vädret sätter stopp för skidspår och skridskoisar öppnar Härnösands kommun upp för allmänhetens spel på konsträsplan på Högslätten.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kammarrätten godkänner avtalet om drift av simhallen

  en tom simbassäng Härnösands kommun gjorde inget fel när avtalet om drift av simhallen godkändes. Det står klart efter att kammarrätten har avslagit den överklagan som kommit in. Därmed är kommunfullmäktiges beslut om avtalet från 2016 giltigt.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Bra betyg för coronahanteringen under 2020

  Närbild på person med munskydd och visir Vården och omsorgen har klarat coronapandemin jämförelsevis bra. Totalt har 84 vårdtagare bekräftats smittade och 14 avlidit under 2020.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Fastighetsägare vill skapa ny stadsdel på sjukhusområdet

  tredmensionell skiss över ett område med hus och träd vid vattnet Nyligen köptes sjukhusområdet vid Södra sundet av fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden. Den nye ägaren vill utveckla området med både lägenheter, radhus och nya verksamhetslokaler. Nu har samhällsnämnden beslutat om ett så kallat planbesked för att se vad som är möjligt att genomföra.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Tillgänglighetspriset pausas

  Tillgänglighetspriset i Härnösands kommun pausas tills dess att det går att hålla fysiska möten igen.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Årets första Kulturlunch tar pulsen på Härnösands kulturliv

  Kulturlunch 30 mars 2021 Under ett års tid har kulturen satts på vänt. Som mycket annat. Pandemin har påverkat oss alla – inte minst kulturlivet. Men trots detta finns ljusglimtar av kreativitet och skaparkraft i vår kommun. Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl och kulturchef Elisabeth Oxelhöjd öppnar lunchen med att ta pulsen på kulturlivet i Härnösand med en positiv blick riktad framåt.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Vi introducerar förskoleklass på nytt sätt

  Skärmdump av Härnösand Play Att lämna förskolan och istället börja på skolan kan vara pirrigt för både vårdnadshavare och barn. I år kan vi inte ha föräldramöten som vanligt. Istället har vi satsat på film. På harnosand.se/play finns filmer från alla skolor som har förskoleklass. Där ger vi en inblick i skolan och vad som möter deras barn när höstterminen drar igång.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Arbetsmarknadsministern gjorde digitalt besök hos Resursgruppen

  Zoom möte Resursgruppen hos Härnösands kommun fick under onsdagen ett digitalt besök av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Genom besöket fick hon möjlighet att se hur bageriet, syverksamheten, Erikshjälpen och kvinnoprojektet arbetar med att skapa förutsättningar för fler i arbete och minska arbetslösheten.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Vill du göra en viktig insats för någon som behöver din hjälp?

  En äldre kvinna och en äldre man skojar i snön Vill du bli god man eller förvaltare i Härnösands kommun? Många i samhället är i behov av hjälp. En god man eller förvaltare hjälper den som inte har möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Sök bidrag ur fonder och stiftelser

  Morgondimma vid en sjö. Nu finns det möjlighet att söka bidrag från sociala fonder och stiftelser.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  2 300 personer har fått vaccin

  Närbild på en arm där en spruta sticks in Nästan 2 300 personer i Härnösand har hittills vaccinerats med minst en dos. Det motsvarar knappt 11,5 procent av alla som erbjuds vaccin.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Dags att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter

  Barn som hoppar i vattnet Välkommen att söka bidrag till lovaktiviteter under sommarlovet 2021!

 • Publicerad i Kommun & styrning

  100 år av makt och inflytande?

  Quiz 8 mars. Idag den 8 mars uppmärksammas internationella kvinnodagen och just detta år 2021 är ett speciellt år i kampen för kvinnors rättigheter i Sverige. 100 år har gått sedan kvinnor för första gången fick möjlighet att förverkliga sina demokratiska rättigheter i form av att kunna rösta i allmänna val och bli valda till riksdagen. Hur långt har vi kommit? Vad gör vi i Härnösand?

 • Publicerad i Blogg

  Testartikel

  Svartviks havsbad. Det här är ingressen. Skriv en kort sammanfattning av sidans innehåll och börja med det viktigaste. Ingressen ska inte radbrytas, styckeindelas eller ha några länkar.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Anmäl dig till ett digitalt möte om översiktsplanen

  Förslag till översiktsplan. Läs gärna igenom förslaget till översiktsplan och ta med dig synpunkter och tankar som du vill diskutera vid mötet. Det finns fyra tillfällen att välja bland.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nu är det dags att nominera årets företag i Härnösand

  Bitte Selldén på Saga Design. Nu är det dags att nominera dina favoriter till vårens prisceremoni. Senast den 21 mars behöver nomineringarna ha kommit in. Prisceremonin arrangeras av näringslivsenheten i samverkan med HNEF.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ökad trygghet i Härnösand

  Två personer intill varandra står och blickar in mot Härnösands centrum. Kvällstid. Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika undersökningar att arbetet givit resultat.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Fortsatt satsning på sommarlovsaktiviteter

  Illustration karta över Härnösand. Fritidsartiklar utspridda längs strandkanten och inne i landet. Gitarr, simglasögon och dator bland annat. Härnösands kommuns satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade idag att satsa 600 000 kronor för sommaren 2021.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Tyck till om ditt bredband

  En nätverksswitch. Härnösands kommun är med i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022

  en hand som plockar bland sedlar i en plånbok Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Böcker och mat i samma påse

  låneböcker som står i en hylla Den som beställer mat med hemkörning från Coop i Brunne kan nu få låneböcker från biblioteket i samma påse. Samarbetet ska testas under mars månad.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Hedda Wisingskolan erbjuds unika möjligheter genom Erasmus+ i sju år!

  Ann-Sofie Forssell och Tobias Hedenström framför interaktiv tavla Nyligen beviljades Hedda Wisingskolan Erasmusackreditering, vilket betyder ännu bättre förutsättningar att kompetensutveckla sina lärare inom pedagogik och enskilda ämnen. Dessutom får elever och personal större möjligheter att skapa nätverk och utbyten.