Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Gott nytt år önskar Härnösands kommun!

  ett bildcollage med fem bilder. 1. ett tiotal barn som klättrar upp i en klätterställning. 2. en gravid kvinna står framför flera personer med facklor i händrena. 3. en kvinna håller upp en pekbok för barn. 4. en person i gul väst cyklar på en cykel med en bred sits frampå där det sitter en person. 5. en person sedd bakifrån åker skridskor på en sjö 2021 är snart slut, ett år som liksom förra året till stor del handlat om pandemi och att hindra smittspridning. Men det har också hänt många bra saker i Härnösand.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  God jul!

  flygbild över en vintirig stad med en kyrka i förgrunden. På bilden står det "God jul önksar Härnösands kommun",
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vi stänger Högslättens ishall

  Exteriör bild på Högslättens ishalls entré kvällstid. Månen lyster över taket. Härnösands kommun stänger Högslättens ishall med omedelbar verkan. Anledningen är att kommunen har fått rapporter om brister i ishallens takkonstruktion.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Nya restriktioner gäller på våra idrottsanläggningar från 23 december 2021 och tills vidare

  Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan. Alla utrymmen är öppna, men med begränsat antal personer utifrån pandemilagens bestämmelser. Det innebär att du kan behöva vänta på din tur för att byta om, duscha och träna. I varje utrymme finns det ett anslag med maxantal.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nya rekommendationer från den 23 december

  Skylt som säger håll avstånd och handsprit bredvid Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som gäller från den 23 december. Rekommendationerna säger att vi ska undvika miljöer med trängsel och att de som kan ska arbeta hemifrån.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nya allmänna råd på serveringsställen

  Två personer äter middag på restaurang, över axeln vy över bordet de sitter vid På grund av ökad smittspridning av covid-19 gäller nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du behöver göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet, till exempel:
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Försenade fakturor från socialförvaltningen i december

  Genrebild av person som betalar faktura. Alla fakturor från socialförvaltningen blir försenade i december månad. Fakturorna beräknas komma mellan jul och nyår.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Utländska skolor besöker Hedda Wisingskolan

  Flera människor står utomhus i snöigt landskap. Elever och lärare från Spanien, Frankrike, Rumänien, Turkiet och Italien besöker Hedda Wisingskolan. Det är en del av ett EU-projekt om hållbar utveckling.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nya parkeringsförbud med ändrad busstrafik

  satellitbild över en stadsmiljö med ett rött streck ritat på två gator Den 12 december ändrades busstrafiken och flera linjer fick delvis ändrad sträckning. För att bussarna ska kunna komma fram har det därför införts parkeringsförbud på flera gator, till exempel Bergsgatan och Norra Kyrkogatan.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Staten ger extrabidrag till LSS-brukare

  Genrebild av snickeriverktyg som ligger utspridda på en bänk. Staten har beslutat att skjuta till extrapengar för att höja habiliteringsersättningen till LSS-brukare som deltar i daglig verksamhet i kommunerna. I Härnösand innebär det att cirka 140 personer får 9500 kronor extra utbetalade i december.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Luciafirande med Estetiska programmet

  Estetiska programmet vid Luciauppträdandet i Domkyrkan. Här kan du se Luciauppträdandet med Estetiska programmet från Härnösands Domkyrka.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Tyck till om framtidens gång- och cykelvägar

  En man på cykel. Kommunen har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelplan. I den ska man peka ut var vägarna ska ligga, hur de kan bli säkrare och mer sammanhängande. Målet är att fler ska välja cykeln som färdsätt samt att det ska bli enklare och säkrare att gå och cykla.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Teckenspråksöversatt webbplats – Härnösand bland de första i Sverige

  Anna Sofia Såthe. Nu översätts Härnösands kommuns webbplats till svenskt teckenspråk. Härnösand är därmed en av de första kommunerna i Sverige som satsar på att utveckla en teckenspråksöversatt webbplats. Sedan tidigare har bland andra Örebro och Göteborgs kommuner översatt sina hemsidor till teckenspråk.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nu utökas busstrafiken

  en ung kvinna sitter på en buss. I förgrunden en annan person i oskärpa På måndag den 13 december utökas busstrafiken rejält i Härnösands tätort. Stadstrafiken får tätare turer, snabbare byten och en enklare tidtabell. Dessutom införs en ny kvällsbuss som går fram till klockan 22 på vardagarna.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Gerestaskolan vann tävling i datorspelet Minecraft

  Fyra elever med pokaler i händerna. Årskurs 5 på Gerestaskolan byggde sin drömstad och vann Skolhackathon. Uppdraget var att med hjälp av datorspelet Minecraft skapa ”Mineköping 2071”, en framtidsvision över hur vårt samhälle kan se ut år 2071.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Möjlighet att tycka till om ny översiktsplan

  en vuxen person med en barnvagn och ytterligare en vuxen som håller i en cykel med ett barn på promenerar längs en kaj med en stadsmiljö i bekgrunden Nu finns en sista möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Härnösands kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslaget på så kallad granskning till den 15 februari nästa år.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nya rekommendationer för att hindra smittspridning

  en restaurangmiljö. I förgrunden en flaska handsprit och en skylt med texten "tänk på att hålla avstånd" Från och med onsdag 8 december gäller nya och skärpta rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. Bland annat rekommenderas alla vuxna, även vaccinerade, att hålla avstånd i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Sommartorget kommer tillbaka

  Nio personer sitter på en modul utomhus. Den tillfälliga mötesplatsen Sommartorget med färgglada moduler på torget kommer tillbaka nästa sommar. Det första försöket har nu analyserats och inför nästa år finns många förslag på hur idén ska utvecklas.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Pitch & sale - Julmarknad för UF-företag

  Julmarknad. Välkomna till Pitch & Sale! Härnösands UF-företag bjuder in till en julmarknad där de säljer sina produkter och tävlar med sina idéer.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösandsstudie lyfter fram osynlig grupp

  tre personer i arbetskläder sitter vid en grillplats med havet i bakgrunden I forskningsstudien ”Att komma närmare, men inte nära nog” studeras Härnösands kommuns arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Studien visar att det arbete och de framsteg som görs inte syns i statistiken.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Provgropar på Utsprångskajen

  vägskylt som varnar för vägarbete Nu grävs några provgropar på Utsprångskajen för att i detalj ta reda på hur den är konstruerad. Den kunskapen gör det sedan betydligt enklare att beräkna kostnaden för att riva kajen.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  AIK Hockey Härnösand tar ställning mot våld i nära relationer

  Hockeyspelare på isen med en banderoll med texten "Stoppa våld i nära relationer". När spelarna i AIK Hockey Härnösand i tisdags gick ut på isen tillsammans med Ånge IK tog de samtidigt ställning mot våld i nära relationer.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Gemensam överförmyndarförvaltning föreslås

  huvudena på två personer som sitter och tittar på en räkning och en miniräknare Antalet ärenden till överförmyndarverksamheten har under åren succesivt ökat och blivit svårare. För att ge personer som har god man och förvaltare en ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet föreslås ett samverkansavtal mellan Kramfors och Härnösands kommun.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Gott nytt år önskar Härnösands kommun!

  ett bildcollage med fem bilder. 1. ett tiotal barn som klättrar upp i en klätterställning. 2. en gravid kvinna står framför flera personer med facklor i händrena. 3. en kvinna håller upp en pekbok för barn. 4. en person i gul väst cyklar på en cykel med en bred sits frampå där det sitter en person. 5. en person sedd bakifrån åker skridskor på en sjö 2021 är snart slut, ett år som liksom förra året till stor del handlat om pandemi och att hindra smittspridning. Men det har också hänt många bra saker i Härnösand.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  God jul!

  flygbild över en vintirig stad med en kyrka i förgrunden. På bilden står det "God jul önksar Härnösands kommun",
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vi stänger Högslättens ishall

  Exteriör bild på Högslättens ishalls entré kvällstid. Månen lyster över taket. Härnösands kommun stänger Högslättens ishall med omedelbar verkan. Anledningen är att kommunen har fått rapporter om brister i ishallens takkonstruktion.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Nya restriktioner gäller på våra idrottsanläggningar från 23 december 2021 och tills vidare

  Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan. Alla utrymmen är öppna, men med begränsat antal personer utifrån pandemilagens bestämmelser. Det innebär att du kan behöva vänta på din tur för att byta om, duscha och träna. I varje utrymme finns det ett anslag med maxantal.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nya rekommendationer från den 23 december

  Skylt som säger håll avstånd och handsprit bredvid Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som gäller från den 23 december. Rekommendationerna säger att vi ska undvika miljöer med trängsel och att de som kan ska arbeta hemifrån.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nya allmänna råd på serveringsställen

  Två personer äter middag på restaurang, över axeln vy över bordet de sitter vid På grund av ökad smittspridning av covid-19 gäller nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du behöver göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet, till exempel:

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Försenade fakturor från socialförvaltningen i december

  Genrebild av person som betalar faktura. Alla fakturor från socialförvaltningen blir försenade i december månad. Fakturorna beräknas komma mellan jul och nyår.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Utländska skolor besöker Hedda Wisingskolan

  Flera människor står utomhus i snöigt landskap. Elever och lärare från Spanien, Frankrike, Rumänien, Turkiet och Italien besöker Hedda Wisingskolan. Det är en del av ett EU-projekt om hållbar utveckling.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nya parkeringsförbud med ändrad busstrafik

  satellitbild över en stadsmiljö med ett rött streck ritat på två gator Den 12 december ändrades busstrafiken och flera linjer fick delvis ändrad sträckning. För att bussarna ska kunna komma fram har det därför införts parkeringsförbud på flera gator, till exempel Bergsgatan och Norra Kyrkogatan.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Staten ger extrabidrag till LSS-brukare

  Genrebild av snickeriverktyg som ligger utspridda på en bänk. Staten har beslutat att skjuta till extrapengar för att höja habiliteringsersättningen till LSS-brukare som deltar i daglig verksamhet i kommunerna. I Härnösand innebär det att cirka 140 personer får 9500 kronor extra utbetalade i december.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Luciafirande med Estetiska programmet

  Estetiska programmet vid Luciauppträdandet i Domkyrkan. Här kan du se Luciauppträdandet med Estetiska programmet från Härnösands Domkyrka.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Tyck till om framtidens gång- och cykelvägar

  En man på cykel. Kommunen har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelplan. I den ska man peka ut var vägarna ska ligga, hur de kan bli säkrare och mer sammanhängande. Målet är att fler ska välja cykeln som färdsätt samt att det ska bli enklare och säkrare att gå och cykla.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Teckenspråksöversatt webbplats – Härnösand bland de första i Sverige

  Anna Sofia Såthe. Nu översätts Härnösands kommuns webbplats till svenskt teckenspråk. Härnösand är därmed en av de första kommunerna i Sverige som satsar på att utveckla en teckenspråksöversatt webbplats. Sedan tidigare har bland andra Örebro och Göteborgs kommuner översatt sina hemsidor till teckenspråk.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nu utökas busstrafiken

  en ung kvinna sitter på en buss. I förgrunden en annan person i oskärpa På måndag den 13 december utökas busstrafiken rejält i Härnösands tätort. Stadstrafiken får tätare turer, snabbare byten och en enklare tidtabell. Dessutom införs en ny kvällsbuss som går fram till klockan 22 på vardagarna.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Gerestaskolan vann tävling i datorspelet Minecraft

  Fyra elever med pokaler i händerna. Årskurs 5 på Gerestaskolan byggde sin drömstad och vann Skolhackathon. Uppdraget var att med hjälp av datorspelet Minecraft skapa ”Mineköping 2071”, en framtidsvision över hur vårt samhälle kan se ut år 2071.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Möjlighet att tycka till om ny översiktsplan

  en vuxen person med en barnvagn och ytterligare en vuxen som håller i en cykel med ett barn på promenerar längs en kaj med en stadsmiljö i bekgrunden Nu finns en sista möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Härnösands kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslaget på så kallad granskning till den 15 februari nästa år.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nya rekommendationer för att hindra smittspridning

  en restaurangmiljö. I förgrunden en flaska handsprit och en skylt med texten "tänk på att hålla avstånd" Från och med onsdag 8 december gäller nya och skärpta rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. Bland annat rekommenderas alla vuxna, även vaccinerade, att hålla avstånd i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Sommartorget kommer tillbaka

  Nio personer sitter på en modul utomhus. Den tillfälliga mötesplatsen Sommartorget med färgglada moduler på torget kommer tillbaka nästa sommar. Det första försöket har nu analyserats och inför nästa år finns många förslag på hur idén ska utvecklas.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Pitch & sale - Julmarknad för UF-företag

  Julmarknad. Välkomna till Pitch & Sale! Härnösands UF-företag bjuder in till en julmarknad där de säljer sina produkter och tävlar med sina idéer.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösandsstudie lyfter fram osynlig grupp

  tre personer i arbetskläder sitter vid en grillplats med havet i bakgrunden I forskningsstudien ”Att komma närmare, men inte nära nog” studeras Härnösands kommuns arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Studien visar att det arbete och de framsteg som görs inte syns i statistiken.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Provgropar på Utsprångskajen

  vägskylt som varnar för vägarbete Nu grävs några provgropar på Utsprångskajen för att i detalj ta reda på hur den är konstruerad. Den kunskapen gör det sedan betydligt enklare att beräkna kostnaden för att riva kajen.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  AIK Hockey Härnösand tar ställning mot våld i nära relationer

  Hockeyspelare på isen med en banderoll med texten "Stoppa våld i nära relationer". När spelarna i AIK Hockey Härnösand i tisdags gick ut på isen tillsammans med Ånge IK tog de samtidigt ställning mot våld i nära relationer.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Gemensam överförmyndarförvaltning föreslås

  huvudena på två personer som sitter och tittar på en räkning och en miniräknare Antalet ärenden till överförmyndarverksamheten har under åren succesivt ökat och blivit svårare. För att ge personer som har god man och förvaltare en ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet föreslås ett samverkansavtal mellan Kramfors och Härnösands kommun.