Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Rekordhöga smittotal vecka 4 - men arbetet går vidare

  Mina Ibrahim och Haifa Mahmud från Resursgruppen packar paket med skyddsutrustning. När många verksamheter pressas hårt av sjukskrivningar har personal inom kommunens resursgrupp fått byta arbetsuppgifter. På Härnögården arbetar till exempel fyra anställda med att stötta kommunens hemtjänstgrupper. Uppdraget: att så snabbt som möjligt packa 5000 paket med skyddsutrustning.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Landsbygdstrafiken ska utredas

  två unga kvinnor sitter bredvid varandra på en buss Under 2022 ska en översyn av landsbygdstrafiken göras. Utredningen ska också titta på utökad trafik till Saltviksområdet och om skolskjutsar kan integreras i den ordinarie kollektivtrafiken.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Cykelväg till Byåker utreds

  flicka med cykelhjälm som lutar sig med armarna mot styret Samhällsnämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg mellan Bondsjöhöjden och Byåker. Kommunen ska också fortsätta verka för att det byggs cykelväg hela vägen till Brunne och även ut till Smitingen. Ansvaret för båda vägarna ligger dock hos Trafikverket.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Detaljplan klar för arkivområdet på Saltvik

  en gång med arkivhyllor fyllda med mappar och pärmar på båda sidorna Samhällsnämnden har antagit en ny detaljplan för industriområdet på Saltvik där det nya arkivområdet planeras. I den nya planen har gatan in i området fått ett nytt läge för att kunna utnyttja marken i området mer effektivt.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nytt rekord för HÄR-presentkorten

  en hand som håller i ett plastkort där det står här får du ett presentkort 2021 såldes HÄR presentkort för 6,2 miljoner kronor. Det är nytt rekord igen och på bara fyra år har försäljningen gått från 1,2 till 6,2 miljoner.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Kommunen efterlyser föräldrar som vill gå som ”vuxna på stan”

  visa på stan Det finns ett behov av fler vuxna på stan i Härnösand. Nu efterlyser kommunen föräldrar för att nattvandra under utvalda fredag- och lördagskvällar.– Vi behöver bli fler som vill bidra till att unga känner sig trygga i Härnösand och därför vill vi även att föräldrar ska komma med ut och vandra, säger Jennifer Ålund, folkhälsosammordnare på Härnösands kommun.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Anhörigcentrum har flyttat till nya lokaler

  anhörigcentrum på köpmangatan Anhörigcentrum har flyttat från Gula villan i Gådeåparken till nya lokaler på Köpmangatan 12.
  –Verksamheten är densamma, men vi har fått fräschare, finare och bättre anpassde lokaler, säger Pär Hägglund, enhetschef socialförvaltningen.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Dags att söka föreningsbidrag

  sedlar och mynt som ligger på ett bord Nu är det dags att söka föreningsbidrag. Det gäller idrottsföreningar, kulturföreningar och alla andra typer av föreningar. Den 25 februari är sista ansökningsdag.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösands tankar om infrastruktursatsningar lokalt och regionalt

  Långtradare på vinterväg Satsningar på järnväg, kollektivtrafik till viktiga knutpunkter, broförbindelse till Härnön och infrastruktur som stöttar viktiga industriinvesteringar. Det är några av de saker som Härnösands kommun lyfter fram i sitt remissvar på Region Västernorrlands regionala infrastrukturplan för 2022-2033.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Företagsakuten öppnar igen

  En miniräknare. När coronapandemin var ett faktum startade kommunens näringslivsenhet en företagsakut för att stötta Härnösandsföretagen med bland annat ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd. Företagsakuten stängdes sista juni 2021, men nu öppnar den igen till och med 31 mars 2022.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Lärcentrum fortsätter utvecklingen - får 600 000 från Skolverket

  Montage: Sambiblioteket där Lärcentrum finns, och en porträttbild på verksamhetsutvecklaren Annika Lill. Lärcentrum fungerar som ett nav för eftergymnasiala studier i Härnösand. Nu får Härnösands kommun 600 000 kronor av Skolverket för att fortsätta utveckla verksamheten.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösand ett gott exempel när det gäller klimatmål för livsmedel

  Barn som tar mat från buffén i skolmatsalen. Härnösand är en av de kommuner som lyfts fram som ett gott exempel i en kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter. Enligt Livsmedelsverket har Härnösand ett ambitiöst miljöarbete kring måltider med mätbara mål för klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  RB Demontering firade ”namnsdagen” med tårta

  Verksamhetsområdet Omsorgen har bytt namn till Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri - det ska firas! Det kommer att bli tårtkalas för alla som ingår i verksamheten, och först ut var RB Demontering på Rosenbäcksallén.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösands kommun kommenterar beskedet att Northvolts batterifabrik inte hamnar i Torsboda

  Porträtt på Andreas Sjölander Sundsvallsregionen meddelar idag att Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten inte hamnar i Torsboda, Timrå.
  -Självklart är jag besviken, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Men det ska byggas ungefär 40 batterifabriker i Europa och platsen och allt runtomkring Torsboda är så bra att jag är säker på att vi snart har andra företag som vill etablera sig där...
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Allmänna omklädningsrum stängda lördag 22 januari

  Nu på lördag, den 22 januari är de allmänna omklädningsrummen stängda på Högslätten. Detta på grund av match.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Fritidsbanken efterlyser saker

  illustration med olika fritidssaker, bland annat ett tält, en cykel, skridskor och en fotboll Nu närmar sig starten för Fritidsbanken, där människor kan låna fritidsutrustning. Men först behöver hyllorna fyllas med saker och nu finns ett särskilt inlämningsställe på Kretsloppsparken.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Plan 4 på Sambiblioteket är stängt.

  Från och med måndag den 17 januari har plan 4 stängt för allmänheten på grund av corona.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Klartecken för två utbildningar i Härnösand

  Vandrare blickar ut från ett berg. Härnösand har nyligen fått klartecken för två yrkeshögskoleutbildningar. Dels får Heta Utbildningar fortsätta att driva Drifttekniker kraft och värme, dels utökar Lärcentrum samarbetet med Yrkesakademin YH genom utbildningen Affärsutvecklare Besöksnäring Höga Kusten.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Aggressiv tjäder tas bort

  en svart fågel sitter på ett svart räcke i ett hörn med gula tegelväggar bakom Den tjäder som en längre tid har visat sig i tätbebyggt område på Härnön kommer att tas bort. Detta efter att personal på en skola har larmat om att den börjat uppträda aggressivt.
 • Publicerad i Viktigt meddelande

  Samlad information om covid-19

  På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Omsorgen byter namn – blir Funktionsstöd

  Flygfoto över Härnösand samt en skylt som illustrerar att verksamhetsområdet Omsorgen nu byter namn till Funktionsstöd. Härnösands kommuns verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade har bytt namn. Från och med den 1 januari 2022 är namnet istället Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Ansträngt läge inom hemtjänsten

  Äldre man får hjälp att ställa sig upp. På grund av sjukdomar är läget inom hemtjänsten i Härnösands kommun just nu pressat. Hemtjänstgrupperna tvingas därför prioritera hårt för att alla kunder ska få de viktigaste tjänsterna utförda.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Fler elever klarar gymnasiet

  Studenter utomhus med studentmössor. Andelen elever som klarar gymnasiet i Härnösand ökar. Av de elever som tog studenten förra året var det 92,5 procent som fick en gymnasieexamen. Motsvarande siffra 2018 var 88,6 procent.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösandslärare har jobbat för Utbildningsradion

  En kvinnlig lärare står vid en dator. Rozafa Haradinaj, lärare på Gerestaskolan, har tagit fram samtalsfrågor och begrepp som eleverna kan diskutera till serien Uppdrag framtid.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  God fortsättning på det nya året- tack för 2021

  2021 blev ett händelserikt år för näringslivet i Härnösand. Med planer för nytt destinationshotell, en välmående handel och fortsatta kryssningsbesök.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Rekordhöga smittotal vecka 4 - men arbetet går vidare

  Mina Ibrahim och Haifa Mahmud från Resursgruppen packar paket med skyddsutrustning. När många verksamheter pressas hårt av sjukskrivningar har personal inom kommunens resursgrupp fått byta arbetsuppgifter. På Härnögården arbetar till exempel fyra anställda med att stötta kommunens hemtjänstgrupper. Uppdraget: att så snabbt som möjligt packa 5000 paket med skyddsutrustning.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Landsbygdstrafiken ska utredas

  två unga kvinnor sitter bredvid varandra på en buss Under 2022 ska en översyn av landsbygdstrafiken göras. Utredningen ska också titta på utökad trafik till Saltviksområdet och om skolskjutsar kan integreras i den ordinarie kollektivtrafiken.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Cykelväg till Byåker utreds

  flicka med cykelhjälm som lutar sig med armarna mot styret Samhällsnämnden har beslutat att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg mellan Bondsjöhöjden och Byåker. Kommunen ska också fortsätta verka för att det byggs cykelväg hela vägen till Brunne och även ut till Smitingen. Ansvaret för båda vägarna ligger dock hos Trafikverket.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Detaljplan klar för arkivområdet på Saltvik

  en gång med arkivhyllor fyllda med mappar och pärmar på båda sidorna Samhällsnämnden har antagit en ny detaljplan för industriområdet på Saltvik där det nya arkivområdet planeras. I den nya planen har gatan in i området fått ett nytt läge för att kunna utnyttja marken i området mer effektivt.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nytt rekord för HÄR-presentkorten

  en hand som håller i ett plastkort där det står här får du ett presentkort 2021 såldes HÄR presentkort för 6,2 miljoner kronor. Det är nytt rekord igen och på bara fyra år har försäljningen gått från 1,2 till 6,2 miljoner.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Kommunen efterlyser föräldrar som vill gå som ”vuxna på stan”

  visa på stan Det finns ett behov av fler vuxna på stan i Härnösand. Nu efterlyser kommunen föräldrar för att nattvandra under utvalda fredag- och lördagskvällar.– Vi behöver bli fler som vill bidra till att unga känner sig trygga i Härnösand och därför vill vi även att föräldrar ska komma med ut och vandra, säger Jennifer Ålund, folkhälsosammordnare på Härnösands kommun.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Anhörigcentrum har flyttat till nya lokaler

  anhörigcentrum på köpmangatan Anhörigcentrum har flyttat från Gula villan i Gådeåparken till nya lokaler på Köpmangatan 12.
  –Verksamheten är densamma, men vi har fått fräschare, finare och bättre anpassde lokaler, säger Pär Hägglund, enhetschef socialförvaltningen.


 • Publicerad i Kultur & fritid

  Dags att söka föreningsbidrag

  sedlar och mynt som ligger på ett bord Nu är det dags att söka föreningsbidrag. Det gäller idrottsföreningar, kulturföreningar och alla andra typer av föreningar. Den 25 februari är sista ansökningsdag.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösands tankar om infrastruktursatsningar lokalt och regionalt

  Långtradare på vinterväg Satsningar på järnväg, kollektivtrafik till viktiga knutpunkter, broförbindelse till Härnön och infrastruktur som stöttar viktiga industriinvesteringar. Det är några av de saker som Härnösands kommun lyfter fram i sitt remissvar på Region Västernorrlands regionala infrastrukturplan för 2022-2033.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Företagsakuten öppnar igen

  En miniräknare. När coronapandemin var ett faktum startade kommunens näringslivsenhet en företagsakut för att stötta Härnösandsföretagen med bland annat ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd. Företagsakuten stängdes sista juni 2021, men nu öppnar den igen till och med 31 mars 2022.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Lärcentrum fortsätter utvecklingen - får 600 000 från Skolverket

  Montage: Sambiblioteket där Lärcentrum finns, och en porträttbild på verksamhetsutvecklaren Annika Lill. Lärcentrum fungerar som ett nav för eftergymnasiala studier i Härnösand. Nu får Härnösands kommun 600 000 kronor av Skolverket för att fortsätta utveckla verksamheten.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Härnösand ett gott exempel när det gäller klimatmål för livsmedel

  Barn som tar mat från buffén i skolmatsalen. Härnösand är en av de kommuner som lyfts fram som ett gott exempel i en kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter. Enligt Livsmedelsverket har Härnösand ett ambitiöst miljöarbete kring måltider med mätbara mål för klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  RB Demontering firade ”namnsdagen” med tårta

  Verksamhetsområdet Omsorgen har bytt namn till Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri - det ska firas! Det kommer att bli tårtkalas för alla som ingår i verksamheten, och först ut var RB Demontering på Rosenbäcksallén.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Härnösands kommun kommenterar beskedet att Northvolts batterifabrik inte hamnar i Torsboda

  Porträtt på Andreas Sjölander Sundsvallsregionen meddelar idag att Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten inte hamnar i Torsboda, Timrå.
  -Självklart är jag besviken, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Men det ska byggas ungefär 40 batterifabriker i Europa och platsen och allt runtomkring Torsboda är så bra att jag är säker på att vi snart har andra företag som vill etablera sig där...


 • Publicerad i Kultur & fritid

  Allmänna omklädningsrum stängda lördag 22 januari

  Nu på lördag, den 22 januari är de allmänna omklädningsrummen stängda på Högslätten. Detta på grund av match.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Fritidsbanken efterlyser saker

  illustration med olika fritidssaker, bland annat ett tält, en cykel, skridskor och en fotboll Nu närmar sig starten för Fritidsbanken, där människor kan låna fritidsutrustning. Men först behöver hyllorna fyllas med saker och nu finns ett särskilt inlämningsställe på Kretsloppsparken.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Plan 4 på Sambiblioteket är stängt.

  Från och med måndag den 17 januari har plan 4 stängt för allmänheten på grund av corona.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Klartecken för två utbildningar i Härnösand

  Vandrare blickar ut från ett berg. Härnösand har nyligen fått klartecken för två yrkeshögskoleutbildningar. Dels får Heta Utbildningar fortsätta att driva Drifttekniker kraft och värme, dels utökar Lärcentrum samarbetet med Yrkesakademin YH genom utbildningen Affärsutvecklare Besöksnäring Höga Kusten.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Aggressiv tjäder tas bort

  en svart fågel sitter på ett svart räcke i ett hörn med gula tegelväggar bakom Den tjäder som en längre tid har visat sig i tätbebyggt område på Härnön kommer att tas bort. Detta efter att personal på en skola har larmat om att den börjat uppträda aggressivt.

 • Publicerad i Viktigt meddelande

  Samlad information om covid-19

  På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Omsorgen byter namn – blir Funktionsstöd

  Flygfoto över Härnösand samt en skylt som illustrerar att verksamhetsområdet Omsorgen nu byter namn till Funktionsstöd. Härnösands kommuns verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade har bytt namn. Från och med den 1 januari 2022 är namnet istället Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Ansträngt läge inom hemtjänsten

  Äldre man får hjälp att ställa sig upp. På grund av sjukdomar är läget inom hemtjänsten i Härnösands kommun just nu pressat. Hemtjänstgrupperna tvingas därför prioritera hårt för att alla kunder ska få de viktigaste tjänsterna utförda.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Fler elever klarar gymnasiet

  Studenter utomhus med studentmössor. Andelen elever som klarar gymnasiet i Härnösand ökar. Av de elever som tog studenten förra året var det 92,5 procent som fick en gymnasieexamen. Motsvarande siffra 2018 var 88,6 procent.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Härnösandslärare har jobbat för Utbildningsradion

  En kvinnlig lärare står vid en dator. Rozafa Haradinaj, lärare på Gerestaskolan, har tagit fram samtalsfrågor och begrepp som eleverna kan diskutera till serien Uppdrag framtid.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  God fortsättning på det nya året- tack för 2021

  2021 blev ett händelserikt år för näringslivet i Härnösand. Med planer för nytt destinationshotell, en välmående handel och fortsatta kryssningsbesök.