Hyresbidrag till idrottsföreningar

Fotomontage: En frimärkssamlare, en gitarrist och badmintonbollar.

Idrottsföreningar som hyr av privata aktörer kan ansöka om ett bidrag för att klara hyran. Coronapandemin innebär flera utmaningar för ideella idrottsföreningar.

Alla ideella idrottsföreningar som hyr ytor eller lokaler av kommunen slipper betala hyra under perioden 1 september 2020 - 31 mars 2021.

Ideella idrottsföreningar som hyr av en privat hyresvärd kan söka om hyresbidrag för samma period. Det har samhällsnämnden beslutat.

Tidigare beslut från krisledningsnämnden har varit att de som hyr av Härnösands kommun slipper betala hyra under perioden 1 mars-31 augusti 2020.

Nu är alltså detta beslut som krisledningsnämnden tog i våras och som gällde fram till sista augusti förlängt till och med 31 mars 2021

Här kan din förening ansöka om hyresbidrag

Föreningens uppgifterKontaktpersonens uppgifter
Gärna som pdf, wordfil eller jpg-bild.