Gymnastik

Terminsstart för höstterminen 2022 är fastlagd!

Golvgympan: Tisdagar 16:00-17:00 - terminstart den 6/9! och fram till 6/12

OBS: ny tid!!!

(Vårterminen 2023 17/1-2/5)
Vi träffas på badhuset på tisdagar mellan klockan 16:00-17:00 i lokalen Sälen och har golvgymnastik med gympaledaren ”gympa-Gun” Kjellén.

Vattengympa: Torsdagar kl: 19:30-20:30 - terminsstart den 8/9! och fram till 8/12

(Vårterminen 2023 19/1-4/5)
Vi träffas på torsdagar mellan klockan 19:30-20:30 i bassängen och har vattengymnastik med gympaledaren Majvor Nyman.

Hej gymnast!

Nu hoppas vi att vi kan genomföra våra terminer som planeringen ligger men vi är försiktigt positiva:

- Kom gärna ombytta för att slippa trängsel/hantera antalet i omklädningsrummet
- Avboka vid minsta symtom på sjukdom

Vi letar också efter någon/några som skulle vara intresserad av att leda gymnastik eller/och vattengymnastik. Är det du eller någon du känner så kontakta Åsa Lendin eller Linnea Byström

Frågor hänvisas till sektionsledarna och betalning av terminsavgifter samt medlemsavgifter se längre ner på denna sida!

Välkomna

/Åsa L och Maj S, sektionsledare Gymnastik sektionen
asa.lendin@hemab.se

Full fart i bassängen under torsdagens vattengymnastik

Kostnad:
För deltagande i dessa aktiviteter tillkommer en terminsavgift:
Medlemskap 50 kr/år till HKFF
Terminsavgift en av aktiviteterna 100 kr/termin
Terminsavgift båda aktiviteterna 150 kr/termin 

Om du ej är medlem i HKFF, det vill säga inte faller inom ramen för föreningens stadgar, så är kostanden 300 kr/termin för en av aktiviteterna och 400 kr/termin för båda aktiviteterna. Terminskostnaden betalas på samma sätt som medlemsavgiften, se Medlemskap nedan, och ange vad och vem betalningen avser.

Entréavgift betalas vid varje tillfälle direkt i Simhallens entré.

Är du intresserad av gymnastik/vattengymnastik så ta kontakt med sektionsledare:
Åsa Lendin
Telefon: 0611-557500
E-post: asa.lendin@hemab.se

Maj Stenlund
Telefon: 070-6850517
E-post: maj.stenlund@outlook.com

Medlemskap

Medlemsavgiften är 50 kr/år och avser en medlemsavgift per medlem det vill säga: 50 kr/anställd och 50 kr/familjemedlem.

Medlemsavgiften betalas via
Swish: 1231704675 eller Bankgiro: 645-3492
ange namn och förvaltning vid betalning.

Enligt stadgarna:
Medlemskap kan endast erhållas av anställda, familjemedlemmar till anställda eller förtroendevalda i kommunen, majoritetsägda bolag, samt entreprenörer med kommunal anknytning och långtidsavtal. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.

Medlemsavgift 50kr/år

Medlemsavgiften på 50kr/år ger möjlighet till fler aktiviteter inom föreningen

Både vatten och golv anställda

Terminsavgiften för deltagande i både vattengymnastik och golvgymnastik under terminen för er som faller in under kategorin medlemmar

Båda aktiviteterna terminsavgift ej anställd

Terminsavgiften för deltagande i både vattengymnastik och golvgymnastik under terminen för er som ej faller in under kategorin medlemmar

Swish-betalning termin

Terminsavgift för dig som faller under kategorin för medlemskap och är med på Golvgymnastiken

Swish-betalning

Terminsavgift för dig som ej faller under kategorin för medlemskap och är med på Golvgymnastiken

Swish-betalning

Terminsavgift för dig som faller under kategorin för medlemskap och är med på Vattengymnastiken

Swish-betalning

Terminsavgift för dig som ej faller under kategorin för medlemskap och är med på Vattengymnastiken