Invigningsprogram "Sten för tårar"

Konstverk mad vatten i Härnösands stadspark

Lördagen den 13 maj 2023 hedras de kvinnor och barn som avrättades i trolldomsprocesserna under 1670-talet. I Stadsparken invigs minneskonstverket "Sten för tårar" och på Sambiblioteket hålls utställning, föreläsningar och öppna samtal. Dagen avslutas med föreläsningen "Konst, kropp och motstånd" av Stina Wollter på Härnösands Teater.

Arrangemanget sker i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland, Svenska Kyrkan Härnösand och Region Västernorrland.

 

11:00 Det stora oväsendet i Härnösand 1674

Föreläsning om den omtumlande hösten i Härnösand 1674 då 40 personer blev dömda och avrättade för djävulsdyrkan och trolldom.

Maria Nordlund, Skvätten Events

Plats: Sambiblioteket, Plan 2

Montage Maria Nordlund och logotyp Skvätten events

11:30 Konst som minnesmärke

Offentligt minne - Offentlig konst. Exempel på monument och minneskonst i samtiden och reflekterar kring förutsättningar för representationer av minne och demokrati, makt och förtryck.

Lena From, Statens Konstråd

Plats: Sambiblioteket, Plan 2

Foto på Statens konstråd Lena From

12:15 För framtidens skull

Ett öppet samtal om att lära av historien och reflektioner kring rädsla, polarisering och förföljelser.

Landshövding Berit Högman, Biskop Eva Nordung-Byström, Robin Paulonen, Länsstyrelsen Västernorrland.

Plats: Sambiblioteket, Plan 2

Foto på landshövding Berit Högman och biskop Eva Nordung Byström

13:00 Invigning av "Sten för tårar"

Tal, samtal och avtäckning av minneskonstverket "Sten för tårar". Musik och sång från musikalen Det stora oväsendet samt Ringaren i Notre Dame.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Knapp Britta Thyr, Landshövding Berit Högman, Biskop Eva Nordung Byström. Konstnär Monika Gora.
Sång och musik: Ellinor Berglund och Hans-Olov Furberg.

Plats: Härnösands Stadspark

Minneskonstverk i Härnösands Stadspark

Minneskonstverket "Sten för tårar"

14:30 "Konst, kropp och motstånd"

Konstnären, journalisten och författaren Stina Wollter föreläser på temat "Konst, kropp och motstånd".

Föreläsningen är fylld av bilder, berättelser, sårbarhet och segervittring. Stina pratar om de invasioner och den press som människan utsätts för och sin väg till - och strategier för - motstånd och överlevnad.

Biljett till föreläsningen kostar 100 kr och finns att köpa på Tickster.com Länk till annan webbplats. eller i Teatern biljettkassa efter kl 13.30 på lördagen. Delar av biljettintäkterna går till Tjejjouren Härnösand.

Plats: Härnösands Teater

Bildmontage med Stina Wollter och logotyp för Tjejjouren Härnösand

"Satan under bordet" - En utställning om trolldomsprocesserna

Utställning från Riksarkivet om de kvinnor och barn som utsattes för trolldomsprocesserna under 1670-talet. Följ fyra kvinnors öden och se utdrag från rättegångsprotokoll. Utställningen pågår 28 april-13 maj.

Plats: Sambiblioteket, Plan 2


Dramatiserad berättarvandring

Följ med tillbaka till 1674, på den dramatiserade berättarvandringen "Nu far wij ända till Hellfwites". Hör om trolldomsprocesserna och vandra i de anklagades spår.

Vandringen genomförs vid två tillfällen veckan efter invigningen. Datum: 15/5 kl 18.00 och 16/5 kl 19.00. Längd: Ca 1 timme.
Max antal deltagare/vandring: 30 personer. Samling utanför Konsthallen.

Vandringen är kostnadsfri men anmälan obligatorisk. Anmäl dig här nedanför. OBS! Innehållet passar inte för de allra minsta.

Illustration av häxa och djävulen