Nyheter från Kultur & fritid

Kommunens alla nyheter från Kultur & fritid.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Bild från artikel om stipendierna på Region Västernorrlands webbplats

    Stipendier i Västernorrland!

    Varje år delar Region Västernorrland ut ett antal stipendier för exempelvis egen utveckling, vidareutbildning eller idéer, projekt och experiment inom kulturområdet.

  • Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Beslut om fördelning av kris- och stimulansstöd till kulturområdet

    Regeringen har beslutat om hur de sedan tidigare aviserade kris- och stimulansstöden om 750 miljoner kronor till kulturområdet ska fördelas. Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.