Publicerad

Snöläggning på Vårdkasen

I natt har anläggningen för snötillverkning på Vårdkasen testats. Under hösten har anläggningen fått nya rör och nu testas driften.

Efter samtal och kontroll med både Länsstyrelsen och Hemab kring tillgången på vatten ser vi i dagsläget att det är möjligt att tillåta snötillverkning på Vårdkasen. Så fort det blir tillräckligt kallt så kommer snötillverkningen på Vårdkasen att dras igång. Kommunen och den alpina föreningen har en löpande avstämningar kring vattenstånden som mäts kontinuerligt. Både länsstyrelsen och Hemab är delaktiga i avstämningarna.

- Om vattenstånden når kritiska nivåer så drar vi i handbromsen och slutar tillverka snö säger Thomas Jenssen, förvaltningschef på samhällsförvaltningen.