Publicerad

Hembesök och bokpaket ska ge bebisar en bra start

tre kvinnor som visar upp barnböcker. 

Forskning visar att det är viktigt att börja läsa tidigt, det skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk och har stor betydelse för barnets framtid. Satsningen Bokstart, som finansieras av Kulturrådet, har tagit fasta på det. Bibliotekarier från Härnösands bibliotek erbjuder inom ramen för satsningen ett första hembesök när barnet är 6 månader. Då de också får ett bokpaket.

– Hemmet är ofta den plats där barns läsintresse tar form. Föräldrars engagemang och tillgång till böcker är särskilt viktigt för en utvecklad läsförmåga, säger Agneta Söstram Bylund som är projektledare för Bokstart.

Bokstart är ett språk- och läsutvecklande projekt som vänder sig till vuxna och föräldrar med små barn i åldern 0-3 år. Det är en nationell satsning med stöd från Kulturrådet där Härnösands bibliotek har fått 400 000 kronor till Bokstart-projektet. Det pågår under tre år där Härnösand och Örnsköldsvik är först ut i länet. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård.

Ett andra hembesök görs vid 8 månaders ålder av barnhälsovårdssköterskan. Under besöken får föräldrarna information om barns språkutveckling, varför det är viktigt att läsa och hur man kan använda boken tillsammans. Syftet med Bokstart är också att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll.

– Fem pilotprojekt har genomförts i andra delar av Sverige. De har givit goda resultat och hembesök har visat sig vara det bästa sättet att nå ut. Därför känns det fantastisk roligt att vi nu kan komma igång här i Härnösand, säger Agneta.

Förskolan kommer in i projektet först när barnet är lite äldre. Bokstart drar igång under februari med start för hembesök under maj månad.

– Viktigast är att det ska vara lustfyllt! Det är ett så bra sätt att samspela med barn när man har en bok att titta i tillsammans, säger Agneta Söstram Bylund.