Publicerad

Härnösand inviger Scenkonstbiennalen med regnbågstrappa

En person högst upp på en trappa målad i regnbågens färger.

– Regnbågstrappan kan ses som en megafon och en liten scen, säger kulturchefen Elisabeth Oxelhöjd.

Tisdag 14 maj invigs Scenkonstbiennalen i Härnösand och Sundsvall. Med anledning av biennalen inviger Härnösands kommun sin nya regnbågstrappa. Trappan finns just nu placerad utanför Härnösands teater men är portabel och kan flyttas till andra platser i samband med möten och evenemang.

Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och branschträff. På programmet finns föreställningar, seminarier och workshops med fokus på frågor om människors lika värde.

– Med regnbågstrappan vill vi påminna, uppmana och uppmuntra oss själva och alla andra att med gemensam kraft fortsätta arbetet för allas lika värde, för öppenhet och mångfald, för respekt och tolerans, säger Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef i Härnösands kommun.

– Scenkonstbiennalen är den första stora branschträffen vi har sedan #metoo. Frågor om hur vi behandlar varandra och vad vi lyfter fram är mycket centrala i programmet, säger Mikael Flodström från arrangerande Scenkonst Västernorrland.

Regnbågsstaden Härnösand

Härnösand är en riktig regnbågsstad. 2013 målade någon eller några trappan upp till Domkyrkan i regnbågens färger. Det ledde till att domkyrkoförsamlingen beställde en regnbågsmatta och att folkhögskolan satte upp markiser i regnbågens färger. Härnösandshus har målat sina hus på Tunnelplan i regnbågsfärger och Härnösands simhall beställde regnbågsfärgade linor. På flera skolor, förskolor och i offentliga rum finns regnbågsinstallationer.

Den nya regnbågstrappan har formgivits av Erika Tjernberg, som studerar till landskapsarkitekt.

– Regnbågstrappan kan ses som en megafon och en liten scen. Den ger en chans att uttrycka något och att sprida budskapet under #regnbågstrappanhärnösand och #WeDo. All konst kommunicerar, den ställer frågor, utforskar och erbjuder oss perspektiv. Därför tycker vi att regnbågstrappan passar bra i det här sammanhanget, säger Elisabeth Oxelhöjd.

#WeDo

#metoo gjorde det tydligt att det behövs en samhällsförändring. Härnösands kommun tog ställning och meddelade att de vill vara med och bidra till den förändringen. I början av 2018 lanserades därför #WeDo. Satsningen på #WeDo handlar om att synliggöra allt arbete som görs i Härnösand för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Det handlar också om att utbilda, medvetandegöra och skapa aktiviteter som kan bidra till att bryta dåliga beteenden och strukturer.

– Ett levande offentligt samtal om humanistiska, kulturella och konstnärliga värden är en oersättlig del av den ständigt pågående kampen för en värld som präglas av mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. I det stora och i det lilla. Regnbågstrappan är en del i det arbetet, säger Elisabeth Oxelhöjd.