Publicerad

Kommunstyrelsen vill ha förslag på nya lösningar för barndans

Kommunstyrelsen ger att kommundirektör i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga lösningar på barndansverksamhet i Härnösand.

Under våren 2019 kom ett beslut från Norrdans om att avsluta sin barndansverksamhet. Norrdans är ett danskompani med ett regionalt uppdrag och har inget uppdrag att bedriva lokal barndansverksamhet i Härnösand.

– Med det här uppdraget vill vi få förslag på andra lösningar för att bedriva barndans i Härnösand, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen (MP). Ny huvudman, lokaler och finansiering är delar som finns med i utredningsuppdraget. Dessutom hur ett eventuellt nytt samarbete med Norrdans skulle kunna vara utformat.

Arbetet med att undersöka olika former för en fortsatt barndansverksamhet har redan startat och det görs i samarbete med föräldragruppen från Norrdans barnverksamhet.

– Målsättning är att hitta en hållbar lösning på kort och lång sikt, säger Johan.