Publicerad

1,5 miljoner kronor för att utveckla biblioteket

Två människor mellan bokhyllor på ett bibliotek

Härnösands bibliotek har fått 1,5 miljoner kronor från Statens kulturråd för att utveckla sin verksamhet. Pengarna ska framför allt satsas på att öka den digitala tillgängligheten, både på Sambiblioteket, i närbiblioteken i Viksjö och Ramvik och i bokbilen.

Pengarna är en del av Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Även förra året fick Härnösand del av satsningen och då gick pengarna till att utveckla närbiblioteken i Ramvik och Viksjö. De ska bli så kallat meröppna, det vill säga låntagarna ska kunna komma in med lånekort och pinkod även när biblioteken är obemannade.

− Nu kan vi fortsätta satsningen på närbiblioteken och vi kommer också att titta på nya samarbeten på landsbygden, till exempel kring hemsändning av böcker till våra Boken kommer-låntagare. De skulle till exempel kunna få både mat och material från biblioteket samtidigt, säger bibliotekschefen Susanne Hägglund.

En annan satsning blir ett Digitorg på Sambiblioteket som ska utrustas med olika digitala redskap, till exempel 3D-skrivare, VR-kameror och liknande som besökaren kan testa.

− Det finns många idéer och vi ska samarbeta med Technichus kring de tekniska lösningarna. De är bra på sådana saker.

Bibliotekets hemsida ska bli mer modern och användarvänlig och så ska bokbilen utvecklas med både digitala och analoga lösningar.

− Då kan vi komma med olika saker till olika målgrupper. Kanske åker vi ena dagen med minneslådor till ett äldreboende och nästa dag tar vi med oss robotar som kan programmeras till något ställe där det finns barn, säger Susanne Hägglund.

Kulturrådet delade totalt ut 220 miljoner kronor, varav Härnösands bibliotek alltså fick 1,5 miljoner. Kulturrådet har prioriterat insatser som bedöms ge långsiktiga positiva effekter.