Publicerad

Härnösands bibliotek fick över 3000 frågor under september

Airi Palm Borden visar en kvinnlig besökare en bok och svarar på frågor.

3000 frågor framförallt om tryckta böcker och digital kunskap under en månad. Intresset är stort och besökarna många på Härnösands bibliotek. Under september månad genomförde biblioteket en undersökning över antalet frågor och vilken typ av frågor deras besökare ställde. Syftet med undersökningen var att få en bild av flödet i biblioteket och om man jobbar på rätt sätt. Vad behöver besökarna och vad kan biblioteket bli ännu bättre på?

– Det har varit en spännande och intressant undersökning. Det blir väldigt tydligt att biblioteket verkligen behövs, säger Airi Palm Borden, bibliotekarie.

De vanligaste frågorna har varit specifika bokfrågor. Om en bok finns, var den står eller om man kan köpa in en önskad bok. Det har också varit många frågor om fjärrlån, när man kan låna in böcker från ett annat bibliotek.

– Det har varit svårt att få en exakt bild av hur många frågor som ställts. Många gånger kan det vara flera frågor i en, eller man kanske följer med och visar bland hyllorna och missar att föra in statistiken. 3000 är lågt räknat. Det som varit tydligast är att bokfrågorna handlat om just tryckta böcker, säger Airi Palm Borden

De näst vanligaste frågorna har varit digitala frågor av teknisk och praktisk karaktär. Hur man skriver ut från bibliotekets datorer och betalar sina utskrifter, lånar en dator och hittar på en webbplats.

Resultatet av undersökningen kommer delvis användas som underlag för den kommande satsningen DigiTorget. En digital lärmiljö för att öka den digitala delaktigheten. Ett sätt att arbeta kompetenshöjande för både besökare och personal.

– Undersökningen visar att DigiTorget är ett viktigt steg i utvecklingen av biblioteket och för att öka den digitala kunskapen, avslutar Airi.