Publicerad

Särskilda boenden erbjuds smittsäkra kulturupplevelser

En äldre dam tittar ut genom fönstret med glädje i blicken.

Härnösands kommun bjuder på smittsäkra kulturupplevelser till särskilda boenden. Det är möjligt att välja mellan dans, musik och teater.

Erbjudandet går ut till särskilda boenden - äldreboenden, demensboenden och omsorgsverksamhet i Härnösand. Föreställningarna är mellan 5 och 30 minuter och alla uppträdanden sker utomhus så de boende tryggt kan ta del av upplevelsen från fönster, ljusgårdar eller balkonger. Samtidigt stöttas de professionella kulturaktörerna i Härnösand.

– Effekterna av coronasmittan har slagit stenhårt mot de kulturella och kreativa näringarna i hela Sverige, så också i Härnösand. Nu är det viktigt att vi i offentlig sektor är kreativa för att se till att kulturarbetarna också får stöttning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Då det råder besöksförbud på boenden inom omsorgens verksamheter är det många som sitter isolerade utan möjlighet till besök från anhöriga. Tanken med de smittfria kulturupplevelserna är att kunna muntra upp i vardagen och få något annat att tänka på för en stund.

– I kristider är kulturen om möjligt än viktigare än vanligtvis. Kulturupplevelser ger människor verktyg att sortera och bearbeta det som pågår, en chans att se sina egna upplevelser i ett annat ljus. Att få uppleva ett kulturframträdande utanför fönstret kan samtidigt vara en stunds välkommet avbrott i tider där många sitter ensamma, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP)

De kulturella upplevelser som erbjuds är dans, musik och teater. Det är humoristisk pantomimteater eller stand up med Jens W Nilsson. Färgsprakande långdans och pop-up-dans med Norrdans. Klas Norberg och Patrik Grundström erbjuder fönsterkonserter som flera kan lyssna till eller en privat spelning utanför det egna fönstret.

För mer information kontakta:
Elisabeth Oxelhöjd, Kulturchef på Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 86 71