Publicerad

Kulturrådet ger ännu mer pengar till Härnösand

flicka med flätor sitter bakom ett trumset med trumpinnar i händerna

Under våren fick Härnösands kommun besked att de får 1,4 miljoner kronor via skapande skola bidraget av Kulturrådet. Nu kommer besked om ytterligare 309 000 kronor som riktar sig till Musik- och kulturskolans verksamhet.

-Väldigt roligt, det ger oss nya möjligheter att utveckla Musik-och kulturskolans verksamhet, säger skolledare Marie Sjöström. Det är två helt olika bidrag. Det ena handlar om att se till att elever får möta olika konstformer under sin skolgång, som en del i den ordinarie undervisningen. Bidraget vi fått besked om nu är riktat till den frivilliga verksamheten på Musik-och kulturskolan, den som eleverna söker sig till själva, exempelvis för att spela instrument eller gå i en drama grupp.

Med hjälp av bidraget ska Musik- och kulturskolan bredda sin verksamhet och arbeta för att nå nya elever. Bland annat ska en ny undervisningsmetod testas. Eleverna kommer att bli erbjuden en fortsättning på den klassorkester som alla barn får spela med i årskurs 3,

Tanken är att eleverna får möjlighet att fortsätta spela i Musik- och kulturskolans frivilliga undervisning med plats i en orkester när tiden med klassorkester är slut.

-Vi har genomfört ett pilotprojekt på Brunne skola. Resultatet blev att fler elever fortsatte. Vi ser att viktiga faktorer för att fortsätta spela är att få spela tillsammans med kompisar och att kvalitén på utbildningen är hög, säger Marie Sjöström.

Med hjälp av bidraget kan musik- och kulturskolan också erbjuda nya ämnen, som exempelvis musikproduktion, låtskriveri, musikal och skapande.

Redan nu finns ett koncept som kallas Total torsdag. Det innebär att alla musik- och kulturskolans lärare finns på plats i lokalerna på Musik-och kulturskolan samtidigt på torsdagseftermiddagar. Då är det undervisning i flera olika konstformer och några nya ämnen.

-Det har varit väldigt populärt. Det blir ett tillfälle att träffa nya kompisar med samma intressen som en själv. I den vanliga undervisningen går eleverna själva eller tillsammans i grupp till sin lärare för att spela exempelvis piano. Här blir det i ett större socialt sammanhang, något som många uppskattar. Den här delen ska vi utveckla vidare med hjälp av Kulturrådets bidrag. Bland annat ska vi köpa lite nya instrument och utrustning, säger Marie.