Publicerad

Ny promenadslinga runt Godstjärn

två personer med ryggsäckar sedda bakifrån på en skogsstig

Nu har arbetet börjat med att anlägga en promenadslinga runt Godstjärn. Slingan ska bli tillgänglig för de flesta och under vintern även fungera som ett enklare skidspår i flack terräng.

− Promenadslingan ingår i satsningen på att utveckla området runt Bondsjöhöjdens IP till ett än mer attraktivt område för ökat friluftsliv och ökade möjligheter till friskvård, säger fritidschefen Ulf Andersson.

Avverkningen för slingan har nu påbörjats och sedan ska den få en beläggning som gör att även personer med till exempel rullstol kan använda den när det är barmark. Slingan ska få belysning och under vintern fungera både för promenader och skidåkning.

Två sitt- och grillplatser blir det också, bland annat vid det fågeltorn som redan finns vid Godstjärn. Arbetet ska enligt planen bli klart under hösten.