Publicerad

Föreningar slipper betala hyra

närbild på armar och ben på några personer som sitter och stretchar i en gymnastiksal

Alla ideella föreningar som hyr ytor eller lokaler av kommunen slipper betala hyra under perioden 1 september 2020 - 31 mars 2021. Ideella föreningar som hyr av en privat hyresvärd kan söka om hyresbidrag för samma period. Det har samhällsnämnden beslutat.

Därmed förlängs det beslut som krisledningsnämnden tog i våras och som gällde fram till sista augusti. De uteblivna hyrorna under de sju månader som det nya beslutet gäller beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor.

− Nu gäller det att rädda det ideella föreningslivet på lång sikt och då är det här en kostnad vi får ta, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).