Publicerad

Fritidsgården Kåken flyttar

en stor, vit fastighet

Nästa sommar föreslås fritidsgården Kåken flytta till Kronholmen. Där skulle verksamheten få mer ändamålsenliga lokaler och ett mer centralt läge. Samhällsnämnden har godkänt förslaget till hyresavtal.

Kåken ligger sedan början av 2000-talet på Rosenbäcksallén. Lokalen är i två våningar vilket gör det svårt för personalen att hela tiden finnas med överallt. Den geografiska placeringen är dessutom avlägsen för en stor del av stadens ungdomar.

Nu föreslås verksamheten flytta till Magasinsgatan 11, ovanpå Erikshjälpen och i lokaler som Humanus och tidigare Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) haft. Lokalen är på 700 kvadratmeter och i ett plan. Hyran är lägre än den nuvarande.

Placeringen i centrum gör att den blir mer lättillgänglig för de allra flesta ungdomar och varken polisen eller socialförvaltningens fältgrupp tycker att platsen är sämre eller mer utmanande än den nuvarande.

− Det känns bra att fler ungdomar får nära till en så viktig verksamhet som en fritidsgård. Nämnden har också bett förvaltningen att återkomma med behov på åtgärder för utomhusmiljön, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Hyresavtalet ska även godkännas av kommunstyrelsen innan det kan skrivas på.