Publicerad

Ny fritidsbank inrättas nästa år

collage med fyra bilder på en basketboll, en man som kastar en pinne från ett kubbspel, närbild på ett par fötter med skridskor och två skidåkare i skogen sedda bakifrån

En fritidsbank, där människor kan låna sport- och fritidsutrustning, ska inrättas i Härnösand. Det har kommunstyrelsen beslutat. Fritidsbanken placeras på Kretsloppsparken, men ska också kunna poppa upp här och där i kommunen.

En fritidsbank kan liknas vid ett bibliotek, men med sport- och fritidsutrustning i stället för böcker. Idén provades i somras och nu ska en permanent fritidsbank skapas.

Fritidsbanken placeras på Kretsloppsparken och ska skötas av arbetslivsförvaltningen, som redan har flera andra verksamheter på plats. Men framför allt ska Fritidsbanken kunna poppa upp på andra ställen, till exempel Smitingen på sommaren och olika arenor under sportlovet. Erfarenheter från andra kommuner visar att det är så som en fritidsbank utnyttjas mest och bäst.

− Fritidsbanken är ett fint sätt att göra det möjligt för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, att prova på olika sporter och aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).