Publicerad

Hjälp oss utveckla friluftslivet

tecknad bild med två personer med ryggsäckar som går i en skog

Hur kan vi utveckla friluftslivet i Härnösand? Det vill kommunen ha svar på och alla bjuds nu in att svara på en enkät om det.
− Vi ska ta fram en plan för hur vi kan jobba strategiskt med vårt friluftsliv, säger projektledaren Henrik Petré.

Enkäten är ett steg i projektet och där kan den svarande beskriva olika områden genom att rita in dem på en digital karta och sedan svara på frågor och även skriva fritt om området.

− Förhoppningen är både att få en bättre bild över hur Härnösandsbornas friluftsliv ser ut idag och att få in kloka synpunkter på hur det kan utvecklas, säger Henrik Petré.

Projektet om kommunens friluftsliv pågår till och med nästa år och ska resultera i en strategisk friluftsplan, kopplad till vårt geografiska läge i Höga Kusten. Planen ska ha fyra perspektiv på friluftslivet; besökarens, invånarens, de äldres och nyanländas.

− Vi ska titta på hur vi kan göra naturen och friluftslivet tillgängligt ur de här olika perspektiven. Vad behöver de olika grupperna för att hitta ut i naturen och vad vill de göra där?

De två första grupperna, besökare och invånare, har liknande behov och det som är bra för besökaren är ofta bra även för invånaren. När det gäller de äldre så visar forskning att förmågan och möjligheten att vara aktiv i naturen är en betydelsefull faktor för livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa. Hur tillgängligheten till naturen för äldre kan öka ska förresten studeras i ett forskningsprojekt där Mittuniversitetet i Östersund samverkar med bland andra Härnösands kommun.

För nyanlända handlar det framför allt om kommunikation, att till exempel göra det tydligt vilka enorma möjligheter men också skyldigheter den svenska allemansrätten ger.

− Nu hoppas vi få många kloka svar på enkäten, säger Henrik Petré.

Friluftsenkäten ligger ute till och med den 1 juni.
Du hittar den på harnosand.se/friluftsenkat Länk till annan webbplats.