Publicerad

Nya kulturprogrammet presenteras

person med mask för ögonen sjunger

Härnösands kommun har tagit fram ett förslag till nytt kulturprogram. Förslaget presenteras digitalt vid två tillfällen den närmaste tiden och därefter finns det möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

− Ansvaret för ett levande kulturliv är ett partnerskap mellan den ideella sektorn, det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna och offentliga aktörer och därför är det också viktigt för oss att få ta del av olika synpunkter, säger kulturchefen Elisabeth Oxelhöjd.

Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur framöver. Programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och val. Kulturprogrammet är ett resultat av många samtal, workshops och dialoger med kulturaktörer, allmänhet och tjänstepersoner.

Till kulturprogrammet kommer också att höra en handlingsplan med mer konkreta ställningstaganden utifrån de långsiktiga målen i kulturprogrammet.

− Kulturprogrammet ska leva under många år medan handlingsplanen kan uppdateras oftare, säger Elisabeth Oxelhöjd.

Kulturprogrammet ska antas av kommunfullmäktige och när det är antaget kan också en handlingsplan beslutas.

Den digitala presentationen sker digitalt vid två tillfällen, onsdag 12 maj klockan 12 och onsdag 19 maj klockan 18. Anmäl dig här nedan!

Löpande information om det nya kulturprogrammet finns på harnosand.se/kulturprogram