Publicerad

Härnösand får över 1 miljon till kultur i skolan

Elev skapar film med tekniken "Stop motion" på konsthallen 2021 under ledning av yrkesverksamma konstnärer.

Elev skapar film under workshopen "Mina och Alfhilds drömmar" 2021.

Kulturrådet har beviljat Härnösands kommun 1 255 000 kronor för skapande skola. Bidraget gör det möjligt att erbjuda kulturupplevelser och kulturprojekt av högsta klass för elever i både kommunens skolor och på Kastellskolan.

– Det är fantastiskt roligt, säger Elisabet Oxelhöjd, kulturchef i Härnösands kommun. Genom vår modell Kulturtrappan, där skapande skola ingår, får elever uppleva kultur i många olika former. Det egna skapandet är centralt och via workshops får eleverna själva göra dans, film, teater, musik, texter, cirkus och konst.

Syftet med pengarna från Kulturrådet är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i skolan. Eleverna ska få chans att träffa professionella kulturutövare och de ska få större möjlighet att prova olika uttrycksformer och skapande.

– Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomarnas vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser. De vidgar deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen. Genom skapande skola får eleverna uppleva kultur i skolan och kan bli inspirerade att utveckla sitt eget skapande, säger Marie Sjöström, biträdande skolledare på musik- och kulturskolan.

Härnösands kommun har arbetat med skapande skola länge, men för tre år sen inleddes ett utvecklingsarbete.

– Med vår modell Kulturtrappan har vi lyckats öka de medel vi får från Kulturrådet. 2018 var bidraget 470 000 kronor och idag är det 1 255 000 kronor, vilket är exakt den summa vi ansökt om. Det måste ju betyda att de tycker att vi omsätter de medel vi får på ett bra sätt, säger Elisabeth Oxelhöjd.