Publicerad

Strömmande konst

Bildmontage med karta över utvalda elskåp för projektet "Strömmande konst".

I centrala Härnösand utsmyckas nu tio elskåp av tio regionala yrkesverksamma konstnärer. Projektet "Strömmande konst" leds av Härnösands Konstförening och sker i samarbete med HEMAB, Härnösands kommun och Region Västernorrland.

Lördagen den 11 september kl. 13:00 invigs den offentliga konstutställningen "Strömmande Konst" där tio av Härnösands grå elskåp förvandlats till färgsprakande samtidskonst. Invigningen startar utanför Härnösands Konsthall och följs av kollektiv konstvandring runt till alla verk där konstnärerna kommer närvara.

Inför invigningen utför konstnärerna sina verk den 4-5 september. Medverkande konstnärer är:

  • Annie Ahl
  • Staffan Westerlund
  • Anna-Karin Nordin
  • Oscar Kaleva
  • Paulina Reficul
  • Bo Lidgren
  • Lisa Liljeström
  • Elme Ämting-Selja
  • Karin Gärdegård
  • Cecilia Hultman

Om projektet

7 -27 juni i år fick yrkesverksama konstnärer med anknytning till Region Västernorrland möjlighet ansöka om medverkan i projektet "Strömmande konst". Projektetet skulle erbjuda en tillgänglig, smittskyddssäker och demokratisk möjlighet för regionens invånare och turister att uppleva samtidskonst av högsta kvalitet, samt ge professionella konstnärer i regionen utställningsmöjlighet och ekonomisk stöd på 10 000 kr. Efter avslutad ansökningstid fattades sedan en tillsatt urvalsgrupp beslut om vilka konstnärer som skulle ges uppdraget.

Läs mer om projektet på Härnösands Konstförenings webbplats:
Härnösands konstförening (konstforeningar.se) Länk till annan webbplats.