Publicerad

Barnrättspris till Annemo och Judith

porträttbild på två kvinnor

Stort grattis till Annemo Flank och Judith van Weelie på Härnösands bibliotek! De har uppdrag som barnrättsombud och har tillsammans med kollegor på bibliotek i länet fått utmärkelsen Elefanten för sitt arbete med barnets rättigheter.

Det är Svensk Biblioteksförening som delar ut priset och det ska gå till en verksamhet eller en person i biblioteksvärlden som har arbetat bra med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

I motiveringen står bland annat:
”Barnrättsombuden har skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter och involverat politiker, chefer, medarbetare, demokratisamordnare, ungdomsråd och barn själva i processen.”

Läs mer på Svensk biblioteksförening webbplats. Länk till annan webbplats.