Publicerad

Dialog om friluftslivet i Härnösand

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och landshövding Berit Högman vid entrén till Smitingen

Härnösand och Höga Kusten erbjuder fantastiska möjligheter till friluftsliv. Friluftslivet ger livskvalité, folkhälsa, inflyttning och ökad sysselsättning. Hur kan vi samverka på bästa sätt för att ytterligare stärka de möjligheter friluftslivet skapar? Och hur kan vi göra det på ett hållbart och klimatsmart sätt?

Det var temat då Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland träffades för en dialog på Smitingen Härnöklubbs naturreservat.

Dialogen är en del i den serie kommundialoger Länsstyrelsen genomför på temat friluftsliv, folkhälsa och naturförståelse i länets samtliga kommuner under Friluftslivets år 2021.