Publicerad

Nytt kulturprogram för Härnösand

en scen med flera dansare och rök i ett blått ljus

Kommunfullmäktige har i total enighet antagit ett nytt kulturprogram för Härnösands kommun. I programmet anges målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur och programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och val.

Kulturprogrammet betonar vikten av samverkan och partnerskap mellan den ideella sektorn, det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna och offentliga aktörer.

− Vi har ett fantastiskt rikt kulturliv i vår kommun som har byggts av många olika krafter och ska vi utveckla det ännu mer behöver vi fortsätta att arbeta tillsammans över alla gränser, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare.

Kulturprogrammet belyser konst- och kulturområdet genom tre dimensioner, en kulturpolitisk, en konstpolitisk och en samhällspolitisk. Varje dimension har ett övergripande mål och ett antal delmål. De tre övergripande målen är att:

  • Kultur är en självklar del av vardagslivet i Härnösand.
  • Den professionella kulturskaparen är en viktig del av Härnösand som en av byggstenarna i ett hållbart och demokratiskt samhälle.
  • Härnösand skapar kulturtäta livsmiljöer.

Till kulturprogrammet hör också en lista med ställningstaganden som föreslår insatser för att nå målen i kulturprogrammet.

− Kulturprogrammet är ett bra verktyg som kan styra oss på vägen fram mot att bli en ännu bättre kulturkommun, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Du hittar kulturprogrammet och listan med ställningstaganden på harnosand.se/kulturprogram