Publicerad

Veteraner i Musik- och kulturskolan får kulturhjärtat

textilt konstverk i form av ett rött hjärta

Priset kulturhjärtat är skapat av Härnösandskonstnären Kerstin Lindström

Årets kulturhjärta går till Ylva Steen och Björn Hedström, två riktiga veteraner inom Musik- och kulturskolan. Enligt juryn är de båda unika ambassadörer för kulturskolan och deras engagemang sträcker sig långt utanför deras yrkesroller och har inspirerat många människor.

Dramapedagogen Ylva Steen har i över 40 år lett Musik- och kulturskolans dramagrupper, amatörteatergruppen Bäverteatern samt jobbat med drama och musik på Härnösands bibliotek. Hon får priset för att hon med ett varmt och bultande hjärta har bemött hundratals barn och unga och sett till att var och en har blivit sedd på riktigt och på djupet.

I juryns motivering står det att Ylva ”lyhört och varsamt lotsat barnen genom konstformen och byggt en grogrund till deras egen skapandekraft och därmed en livslång möjlighet till växande oavsett riktning”.

Musikern, arrangören och pedagogen Björn Hedström har lika länge varit en motor och ett nav för Härnösands kulturliv, särskilt musiklivet. Han har varit ledare och verksam inom Härnösands paradorkester, Säbrå orkesterförening, Härnösands musiksällskap och många andra sammanhang. Som kapellmästare har han deltagit i mängder av revyer och allsångskvällar.

Juryn beskriver Björn som ”en ledare som med sitt outtröttliga engagemang glädjefullt inspirerat och delat med sig av sin egen kunskap och musikalitet” och ställer frågan ”Vad vore musiklivet i Härnösand utan Björn Hedström?”.

Det är andra gången utmärkelsen kulturhjärtat delas ut. Första gången gick priset till kulturprofilen Margareta Ragnarsdotter. Den här gången delas alltså två hjärtan ut.

− Under en lång pandemi har vi längtat efter levande möten så nu firar vi återgången och en nystart för kulturlivet genom att dela ut två priser, säger Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef i Härnösands kommun.

Priserna delades ut av Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare med ansvar för kulturfrågor.

Om kulturhjärtat

  • Allmänheten har nominerat kandidater till priset.
  • Totalt kom det in drygt 40 nomineringar fördelade på cirka 20 kandidater.
  • Juryn har bestått av Medhanie Alemayo, arkeolog och antikvarie på Västernorrlands museum, Susanne Hägglund, bibliotekschef, Martin Forsberg, chef för Norrdans, Lisa W Carlsson, konstnär och Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef.
  • Själva priset är skapat av konstnären Kerstin Lindström